Notice (8): Undefined variable: website [APP/views/layouts/default.ctp, line 7]

Missing Method in ArticlesController

Error: The action artikel is not defined in controller ArticlesController

Error: Create ArticlesController::artikel() in file: app/controllers/articles_controller.php.

<?php
class ArticlesController extends AppController {

	var $name = 'Articles';


	function artikel() {

	}

}
?>

Notice: If you want to customize this error message, create app/views/errors/missing_action.ctp

Notice (8): Undefined variable: website [APP/views/layouts/default.ctp, line 86]

Actueel

  • Delftsaardewerk op twitter

    <<>>
  • Unieke plaque voor de collectie van Museum Prinsenhof Delft

    Unieke plaque voor de collectie van Museum Prinsenhof Delft

    Begin december heeft de Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren (SHDJ) een bijzondere...

    lees meer