Ontdek

Literatuur

Van Aken-Fehmers 1998
M.S. van Aken-Fehmers, ‘‘Ik dank sinjeur voor zijne gunst. Wij sullen het gedenken’. De plateelbakkerij de Grieksche A te Delft’, in: Jaarboek Haags Gemeentemuseum 1997, Den Haag 1998, 53-63
Van Aken-Fehmers 2003
M.S. van Aken-Fehmers, ‘Delfts aardewerk: de ‘allerbeste’ nabootsing van oosters porselein’, in: Vormen uit Vuur (2003) 180-181, 67-77
Van Aken-Fehmers 2003-2004
M.S. van Aken-Fehmers, ‘Hochschätzung für Schwarz-Schwarzes “Porzellan” aus Delft, 1700 bis 1740’, in: Cat.tent. Münster/Rasttat 2003-2004, 117-139
Van Aken-Fehmers 2009
M.S. van Aken-Fehmers, ‘Dutch Delftware: The ‘very best’ imitation of Chinese porcelain’, in: S. Pierson (ed.), Transfer: the Influence of China on World Ceramics, London  2009, 93-121 (Colloquies on Art & Archaeology in Asia 24)
Archer 1997
M. Archer, Delftware. The tin-glazed earthenware of The British Isles. A Catalogue of the Collection in the Victoria & Albert Museum, London 1997
Aronson Antiqairs 1990-2009
Aronson Antiquairs, Dutch Delftware, Amsterdam [1990], 1993, [1996], 2000-2001, 2003 (Highlights from the Vanhyfte Collection), 2004 (The Günther Grethe Collection), 2005, 2006 (Aronson 125th Anniversary), 2007, 2008 (Including selections from the Collection of Dr. F.H. Fentener van Vlissingen and a rare group of I.W. Hoppesteyn marked objects), 2008-2009 (Plaques: A Blueprint of Delft), 2009 (Including selections from A Distinguished Manhattan Collector)
Van Bleijswijck 1667
D. van Bleijswijck, Beschryvinge der Stadt Delft, Delft 1667
Boyazoglu, De Neuville 1980
J. Boyazoglu, L. de Neuville, Les faïences de Delft, Paris 1980
Bremmer 1908
H.P. Bremmer, Delftsch aardewerk. Een practisch aesthetische studie, Amsterdam 1908
Cat. Amsterdam 2000
R.J. Baarsen, J. Estié, The Splendour of the Dutch Interior 1600-1800, Amsterdam (Salomon Stodel Antiquités) 2000
Cat. Antwerpen 2001
The Lavino Collection Antwerpen, Lokeren 2001
Cat.tent. Arita 2000
The voyage of Old-Imari porcelains, Arita (Kyushu Ceramic Museum), 2000
Cat.tent. Berlin 2000
C. Keisch, S. Netzer, ‘Herrliche Künste und Manufacturen’: Fayence, Glas un Tapisserien aus der Frühzeit Brandenburg-Preuβens 1680-1720, Berlin (Kunstgewerbemuseum) 2001
Cat. Cambridge 1935/1987
B. Rackham, Catalogue of the Glaisher Collection of Pottery and Porcelain in the Fitzwilliam Museum Cambridge, 2 delen, Cambridge (Fitzwilliam Museum) 1934-1935/Woodbridge 1987
Cat.tent. Delft 1976
P. Biesboer, China-Delft-Europa. Chinoiserie, Delft (Stedelijk Museum Het Prinsenhof) 1976
Cat.tent. Delft 1981
R.-A.. Leeuw, I.V.T. Spaander (red.), De stad Delft. Cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667, Delft (Stedelijk Museum Het Prinsenhof) 1981
Cat.tent. Delft 1982-1983
R.-A.. Leeuw, I.V.T. Spaander (red.), De stad Delft. Cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813, Delft (Stedelijk Museum Het Prinsenhof) 1982-1983
Cat.tent. Delft 1986
M.-R. Bogaers, K. Gaillard, M.L. ten Horn-van Nispen, De Porceleyne Fles: De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek, Utrecht/Delft (Stedelijk Museum Het Prinsenhof) 1986
Cat.tent. Delft 2002
E. Bergvelt, M. Jonker,  A. Wiechman (red.), Schatten in Delft. Burgers verzamelen 1600-1750, Zwolle/Delft (Stedelijk Museum Het Prinsenhof) 2002
Cat. Enschede 1969
D.F. Lunsingh Scheurleer, ‘Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk’, Rijksmuseum Twenthe Enschede, themanummer Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1969) 54, 2-76
Cat. Groningen 1990
C. Jörg, F. Scholten, ‘De collectie Delfts aardewerk in het Groninger Museum’, Groningen (Groninger Museum) 1990, themanummer Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek (1990) 140
Cat.tent. Haarlem 1997
P. Biesboer, Nederlandse Majolica 1550-1650. Schotels en tegels voor de sier, Amsterdam/Haarlem (Vleeshal, Dépendance Frans Hals Museum) 1997
Cat. Köln 1980
B. Tietzel, Fayence I. Niederlande, Frankreich, England, Köln (Kunstgewerbemuseums) 1980
Cat.tent. London 1993
The splendour of Dutch Delftware. An exhibition of 17th and 18th century Delft tin-glazed earthenware, London (Jacob Stodel) 1993
Cat.tent. Münster/Rastatt 2003-2004
U. Grimm, M. Kopplin, M. Siemer (red.), Schwartz Porcelain. Die Leidenschaft für Lack und ihre Wirking auf das europäische Porzellan, München/Münster (Museum für Lackkunst)/Rastatt (Schloβ Favorite) 2003-2004, Beiheft München 2004, Engelse editie Schwarz Porcelain. The Lacquer Craze and its Impact on European Porcelain, München 2004
Cat. Paris 1994
C. Lahaussois, Faïences de Delft. La collection du Musée des Arts Décoratifs, Paris (Musée des Arts décoratifs) 1994
Cat.tent. Praha 1973
J. Kybalova, Delftská Fajáns, Praha (Umeleckoprumyslové Muzeum) 1973
Cat. Rotterdam 1997
D.C. Mees, Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels/Applied Arts 1600-1800 and Tiles, Amsterdam/Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1997
Cat.tent. Saint-Omer 1983
J. Boyazoglu (red.), Delft. Capitale de la faïence, Saint-Omer (Musée de l’Hôtel Sandelin) 1983
Cat.tent. Saint-Omer 1989
Les Plaques en faïence de Delft, Saint-Omer (Musée de l’Hôtel Sandelin) 1989
Cat. Sèvres 1998
C. Lahaussois, Faïences de Delft, Sèvres (Musée national de Céramique) 1998
Van Dam 1982
J.D. van Dam, ‘Geleyersgoet en Hollants porceleyn. Ontwikkelingen in de Nederlandse aardewerk-industrie 1560-1660’, themanummer Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek (1982) 108
Van Dam 1991
J.D. van Dam, Gedateerd Delfts aardewerk/Dated Dutch Delftware, Rijksmuseum Amsterdam, Zwolle 1991
Van Dam 1999
J.D. van Dam, ‘ “Delfts” uit de provincie. Aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken’, in: Vormen uit Vuur (1999) 168-169, 5-107
Van Dam 2004
J.D. van Dam, Delffse Porceleyne. Delfts aardewerk 1620-1850/Delffse Porceleyne. Dutch Delftware 1620-1850, Zwolle/Amsterdam (Rijksmuseum) 2004
Van Erkel, De Koster 2003
J. van Erkel, A. de Koster, Van plateelbakkerij tot Royal Delft/ From pottery to Royal Delft, Delft/Nijkerk 2003
Erkelens 1996
A.M.L.E. Erkelens, ‘Delffs porceleijn’ van koningin Mary II. Ceramiek op Het Loo uit de tijd van Willem III en Mary II/ Queen Mary’s ‘Delft porcelain’. Ceramics at Het Loo from the time of William and Mary, Zwolle/Apeldoorn (Paleis Het Loo) 1996
FaŸ-Hallé, Lahaussois 2003-2004
A. FaŸ-Hallé, C. Lahaussois, La faïence européenne au XVIIe siècle. Le triomphe de Delft, Parijs/Sèvres (Musée national de Céramique) 2003-2004
Fourest 1980
H.-P. Fourest, La faïence de Delft, Fribourg 1980, Engelse editie: Delftware, London 1980, Nederlandse editie: Delfts aardewerk, Amsterdam 1980, Duitse editie: Delfter Fayencen, Stuttgart 1981
Gemeentemuseum Den Haag 1999, deel I
T.M. Eliëns (red.), M.S. van Aken-Fehmers, L.A. Schledorn, A.-G. Hesselink, Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, deel I, Zwolle/Den Haag (Gemeentemuseum Den Haag) 1999

Gemeentemuseum Den Haag 2001, deel II
T.M. Eliëns (red.), M.S. van Aken-Fehmers, L.A. Schledorn, Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, deel II, Zwolle/Den Haag (Gemeentemuseum Den Haag) 2001

Gemeentemuseum Den Haag 2003, deel III
T.M. Eliëns (red.), M. Groen, S. Ostkamp, L.A. Schledorn, Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product: De Porceleyne Fles, deel III, Zwolle/Delft (Gemeente Musea Delft)
 2003
Gemeentemuseum Den Haag 2007, deel IV
T.M. Eliëns (red.), M.S. van Aken-Fehmers (e.a.), Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product: Vazen met tuiten. 300 jaar pronkstukken/Dutch Delftware. History of a National Product: Vases with Spouts. Three Centuries of Splendour, deel  IV, Zwolle/Den Haag (Gemeentemuseum Den Haag) 2007
Havard 1877
H. Havard, Catalogue chronologique et raisonné des Faiences de Delft composant la collection de Mr. John F. Loudon, La Haye/Paris 1877
Havard 1878
H. Havard, Histoire de la faïence de Delft, Paris/Amsterdam 1878
Havard 1909
H. Havard, La Céramique Hollandaise. Histoire des faïences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp, Loosdrecht, Amsterdam et la Haye, 2 delen, Amsterdam 1909
Hedendaagsche historie 1742
Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren enz., deel 14, Amsterdam 1742
Helbig (z.j.)
J. Helbig, Faïences Hollandaises XVIIe-XVIIIe-début XIXe s., 2 delen, Bruxelles (Musées royaux d’Art et d’Histoire Bruxelles) (z.j.)
Hoekstra-Klein 1999-2007
W. Hoekstra-Klein, Geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen, deel 1 1999- deel 15 2007
Hudig 1929
F.W. Hudig, Delfter Fayence. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber, Berlin 1929
De Jonge 1947
C.H. de Jonge, Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. Een ontwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800, Amsterdam 1947
De Jonge 1965
C.H. de Jonge, Delfts aardewerk, Rotterdam/’s-Gravenhage 1965 (Oud Delft 5), Duitse editie: Delfter Keramik, Tübingen 1969, Engelse editie: Delft ceramics, London/New York 1970
Jörg 1983
C.J.A. Jörg, Oosters porselein-Delfts aardewerk. Wisselwerkingen, Groningen 1983
Lahaussois (red.) 2008
C. Lahaussois (red.), Delfts aardewerk, Amsterdam/Brussel 2008 (Franstalige editie: La faïences de Delft, Paris 2008)
Lunsingh Scheurleer 1970
D.F. Lunsingh Scheurleer, Wit Delfts, Lochem 1970
Lunsingh Scheurleer 1975
D.F. Lunsingh Scheurleer, Delfts Blauw, Bussum 1975
Lunsingh Scheurleer 1984
D.F. Lunsingh Scheurleer, Delft. Niederländische Fayence, München 1984
Lunsingh Scheurleer 1994
D.F. Lunsingh Scheurleer, Oranje op aardewerk. Van Willem de Zwijger tot Koningin Beatrix, Lochem 1994
Montias 1982
J.M. Montias, Artists and artisans in Delft. A socio-economic study of the seventeenth century, Princeton 1982
Paape 1794/1978
G. Paape, De Plateelbakker of Delftsch Aardewerkmaaker, Dordrecht 1794; facsimile Amsterdam 1978
Piccolpasso z.j./1980
Cipriano Piccolpasso, I tre libri dell’Arte del Vasaio (The three books of the Potter’s Art. A facsimile of the manuscript in the Victoria and Albert Museum, London; translated and introduced by R. Lightbown and A. Caiger-Smith), 2 delen, London 1980
Pluis 1994
J. Pluis, Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw/ Bibelfliesen. Biblische Darstellungen auf niederländischen Wandfliesen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, Münster 1994
Pluis 1998
J. Pluis, De Nederlandse tegel. Decors en benamingen/ The Dutch tile. Designs and names 1570-1930, Leiden 1998
Pluis 2008
J. Pluis, Nederlandse tegels 1900-2000, Leiden 2008
Ressing 2000
H. Ressing, 'Delfts aardewerk in Dyrham Park', in: Vormen uit Vuur, (2000) 173, pp. 1-32
Scholten 1993
F.T. Scholten, The Edwin van Drecht Collection, Amsterdam 1993
Vecht 1968
A. Vecht, Frederik van Frytom 1632-1702, Amsterdam 1968
Wittop Koning 1991
D.A. Wittop Koning, Apothekerspotten uit de Nederlanden, Lochem 1991