Ontdek

Dateringen

Op Delfts aardewerk komen naast merken ook dateringen voor in de vorm van een jaartal of een datum. Soms zijn deze jaartallen verwerkt in de voorstelling. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk bij het zogenaamde huwelijksgoed dat naar aanleiding van een huwelijk werd gemaakt. Naast het alliantiewapen van het bruidspaar is vaak ook het bewuste jaar aangebracht. Bij aardewerk dat naar aanleiding van een historische gebeurtenis is gemaakt, het zogenaamde herinneringsgoed, komen ook jaartallen in de voorstelling voor. In andere gevallen is het jaartal op de achter- of onderzijde aangebracht, zoals bij deze 1692-gedateerde mand.

Deze jaartallen geven ons een indicatie wanneer het bewuste object is vervaardigd, maar niet altijd. Voor huwelijks- en herinneringsgoed geldt dat het aardewerk niet in hetzelfde jaar hoeft te zijn gemaakt. Dit kan ook later zijn gebeurd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een jubileum of ter vervanging van een gebroken exemplaar. Het lijkt er op dat vooral de jaartallen op de achter- of onderzijde betrouwbaar zijn als datering. Bij jaartallen die in de voorstelling zijn verwerkt is meer voorzichtigheid geboden.