Ontdek

Experts

Aan de website zijn experts in Delfts aardewerk verbonden die de geplaatste stukken zullen beoordelen en de discussies zoveel mogelijk zullen volgen. Er wordt op deze museale website geen waarde-indicatie gegeven van objecten.

Robert Aronson

Expert-Robert

Robert Aronson (1970) is geboren in een geslacht van antiquairs. Hij is vijfde generatie eigenaar van het familie bedrijf Aronson Antiquairs te Amsterdam, welke is gespecialiseerd op het gebied van Delfts aardewerk uit de 17e en 18e eeuw. Robert heeft het vak geleerd als junior cataloguer bij Sotheby ’s in Londen en daarna als partner van zijn vader voor 15 jaar tot diens overlijden in 2007. Hij is auteur van een dozijn publicaties op het gebied van Delfts aardewerk, ook schrijft hij regelmatig artikelen voor verscheidene maandbladen. Aronson Antiquairs neemt deel aan kunstbeurzen in Amsterdam, New York en Maastricht. Robert heeft door het internationaal aan- en verkopen van Delfts aardewerk verschillende ontdekkingen gedaan van tot nog toe onbekende objecten. Tevens is hij panellid bij het TV programma Tussen Kunst & Kitsch, als expert Europees aardewerk. Sinds 2012 is hij als partner betrokken bij de activiteiten rondom Delfts aardewerk van het Gemeentemuseum Den Haag.

Femke Diercks

Expert-Femke

Femke Diercks (1984) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar master cum laude op een onderzoek naar de collectie van het Amsterdamse regentengeslacht Backer (in bruikleen aan het Amsterdam Museum). Dit werd gevolgd door museale ervaringen bij het Peabody Essex Museum in Salem, Mass., het Amsterdam Museum en Museum de Lakenhal. Sinds 2009 is ze werkzaam bij het Rijksmuseum, waar ze onder meer onderzoek deed voor de catalogus Paris 1650-1900. Decorative Arts in the Rijksmuseum. In 2012 werd ze benoemd tot junior conservator voor Europese keramiek en was nauw betrokken bij de herinrichting van de keramiek in Het Nieuwe Rijksmuseum. Ze publiceerde onder meer over de geschiedenis van de collectie en beschilderingen op snuifdozen. Daarnaast coördineerde ze een vak over kunstnijverheid aan de Universiteit van Amsterdam en is bestuurslid van de stichting Daniel Marot Fonds. Ze is momenteel betrokken bij de voorbereidingen voor de tentoonstelling Azië in Amsterdam die in het najaar van 2015 zal openen.

Kristin Duysters

YvdM-1685-0085

Kristin Duysters (1965) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is sinds september 2016 conservator keramiek en glas op Paleis Het Loo. Daarvoor was zij van 1997 tot 2016 werkzaam als conservator oude kunstnijverheid bij Museum Arnhem en als programmamaker in Rozet. Voorheen is zij onder meer verbonden geweest aan het Amsterdam Museum, het Zeeuws Museum te Middelburg en Stichting Gelders Erfgoed. Kristin is gespecialiseerd in keramiek, glas en zilver en heeft boeken over roodstenen theepotten, miniatuurzilver en glas uit de collectie van het voormalige Historisch Museum Arnhem gepubliceerd. Verder heeft zij publicaties over het interieur van de Beurs van Berlage, de Amsterdamse joffer Lizzy Ansingh en achttiende-eeuwse Arnhemse faience geproduceerd. Tussen 2014 en 2015 heeft Kristin onderzoek gedaan naar de Delfts aardewerkcollectie van baron Van Verschuer dankzij financiële ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds. In 2015 is dit onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Vormen uit Vuur en in 2016 is de collectie tentoongesteld onder de titel 'Adellijk aardewerk, Verzameld door baron Van Verschuer'.

Suzanne Klüver

Portretfoto Suzanne Klüver

Suzanne Klüver studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij specialiseerde zich op het gebied van Aziatisch (gebruiks)porselein binnen de Nederlandse archeologie. Sinds 2013 werkt ze als junior conservator ‘Blauw’ bij Museum Prinsenhof waar zij collectiegericht onderzoek uitvoert. Daarnaast is zij zelfstandig ondernemer, in welke rol ze zich richt op onderzoek en projecten op het gebied van kunsthistorie en archeologie. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar een privécollectie van Chinees porselein. Als vrijwilliger is zij verbonden aan het Stedelijk Museum Schiedam als assistent van de conservator van de historische collectie. Verder is ze bestuurslid bij de Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas, waar zij tevens artikelen in het magazine Vormen uit Vuur publiceert.

Suzanne Lambooy

Expert-Suzanne

Suzanne Lambooy is conservator toegepaste kunst in het Gemeentemuseum Den Haag waar zij verantwoordelijk is voor de collecties Europese, Aziatische en Islamitische keramiek, glas, zilver en meubelen in de periode tot 1880. Momenteel werkt zij aan de tentoonstellingen Porselein met Karakter. Geheimen van Chinees porselein ontrafeld (2017), Koninklijk Delfts aardewerk uit de tijd van Willem en Mary (2018) en Toegepaste kunst uit de islamitische wereld in Nederlandse collecties (2018).

In de periode 2012-2016 combineerde Suzanne deze functie met haar werk als conservator keramiek en glas bij Paleis Het Loo waar zij de jaarlijkse wintertentoonstelling met gedekte tafels maakte. Daarnaast is ze verbonden geweest aan Aronson Antiquairs, Sotheby's Amsterdam en Christie's Amsterdam.

Suzanne studeerde Glas- en Keramiekrestauratie aan het Instituut Collectie Nederland (2003) en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden met als Bachelor afstudeeronderwerp grafische bronnen voor Delfts aardewerk plaques (2009). Haar Master behaalde zij in 2012 met een scriptie over Franse invloeden op Delfts aardewerk in de late zeventiende eeuw.

 

Een selectie van andere keramiekexperts in binnen- en buitenlandse instituten: