Ontdek

Paleis Het Loo

Sinds 1984 is Paleis Het Loo na een grondige restauratie opengesteld voor publiek. De ingerichte vertrekken geven een beeld van drie eeuwen bewoning door de Oranjes, terwijl de tuinen met fonteinen en bloemperken de sfeer van de 17e eeuw ademen. Het Loo is nauw verbonden met Delfts aardewerk door de eerste bewoners van het paleis: stadhouder Willem III (1650-1702) en zijn Engelse echtgenote Mary II (1662-1695). Mary had een voorliefde voor blauwwit porselein én aardewerk. Zij heeft een stimulerende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de wereldberoemde vazen met tuiten. De hoogtse exemplaren daarvan in de vorm van bloemenpiramiden zijn voor de Engelse paleizen van Willem en Mary vervaardigd, nadat ze in 1689 tot koning en koningin van Groot-Brittanië waren gekroond.

Mary's keramiekcollecties in Nederlandse paleizen zijn of door vererving of met de bezittingen van de Oranje’s in de tijd van de Franse revolutie verloren gegaan. Des te verheugender was het dat bij de werkzaamheden voor de tuinrestauratie van Het Loo in de jaren 1977-84, naast het appartement van Mary II in de kelder fragmenten van Delfts aardewerk en Chinees porselein werd gevonden die uit haar collectie afkomstig zijn. De voorwerpen die uit de aangetroffen fragmenten zijn te reconstrueren of af te leiden, betreffen vazen van verschillende vorm, tuinpotten, kommen, schotels, obelisken, een kannetje en een inktstel. Het merk, voor zover aangetroffen, bestaat uit cijfers en het monogram SVE van Samuel van Eenhoorn, die van 1678 tot 1687 eigenaar van plateelbakkerij De Grieksche A was. Op basis van deze fragmenten is de afgelopen jaar de collectie Delfts aardewerk met aankopen van complete stukken uitgebreid.

De Delfts aardewerk voorwerpen staan in de boedelinventaris van Het Loo uit 1713 vermeld in het ‘Keldertje van Haer Majt’ en ‘Keuken-keldertje’. Het Keukenkeldertje is het nog bestaande, geheel betegelde vertrek dat in de overlevering melkkeldertje heette. Momenteel wordt deze ruimte gerestaureerd en is het Delfts aardewerk te zien in de andere vertrekken in het paleis en in de Oostvleugel (geopend vanaf 13 uur).

auteur: Suzanne Lambooy
website Paleis Het Loo

terug naar musea