Ontdek

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. De collectie telt ruim 1,1 miljoen werken, daterend van de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. In april 2013 is een geheel vernieuwde permanente opstelling geopend waar het Delfts aardewerk, zowel in de zaal gewijd aan Willem & Mary als in de Speciale Collecties, een belangrijke plaats inneemt.

De basis van de collectie wordt gevormd door de verzameling van John Francis Loudon. De zoon van een Schotse marineofficier bracht tussen 1869 en 1877 ruim 450 stukken Delfts aardewerk bijeen. Loudon verzamelde breed, zowel blauw-wit als polychroom aardewerk daterend van het midden van de 17de tot en met het einde van de 18de eeuw. In 1919 besloten zijn erfgenamen vrijwel de gehele collectie aan het Rijksmuseum te schenken ter nagedachtenis aan hun oom. Een zeer genereus gebaar waarmee de tot dan toe bescheiden collectie Delfts aardewerk van het Rijksmuseum in één klap enorm aan belang toenam.

Het museum heeft in de daarop volgende periode met aankopen en schenkingen op deze basis kunnen voortbouwen. De laatste jaren is de collectie onder meer uitgebreid met een grote dekselpot (BK-2002-11) en een paar grote bloempiramides (BK-2004-4).

Auteur: Femke Diercks
Website Rijksmuseum

terug naar musea