Ontdek

Merken

Delfts aardewerk wordt vanaf de late zeventiende eeuw uit economische overwegingen gedeeltelijk van merken voorzien. Delfts aardewerk kan aan de onder- of achterzijde gemerkt zijn met letters of figuratieve tekens. Dit zijn fabrieksmerken waarmee de productieplaats wordt aangegeven. In het merk is de naam van de plateelbakkerij of de naam van een eigenaar of beheerder verwerkt, soms voluit geschreven, maar veelal in de vorm van een monogram of initialen. Naast woord- en lettermerken werden ook figuratieve tekens als beeldmerken gebruikt. De merken op Delfts aardewerk verwijzen doorgaans niet naar individuele schilders.

In deze index zijn allereerst de zeventiende- en achttiende-eeuwse merken opgenomen van achttien plateelbakkerijen die worden behandeld in Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, deel I 1999 en deel II 2001. Deze rubriek is nog in bewerking en wordt gaandeweg uitgebreid.

Zie ook: merken, De Porceleyne Fles, niet-Delftse merken