Ontdek

Plateelbakkerijen

Het beschrijven van de geschiedenissen van de afzonderlijke plateelbakkerijen in Delft, maakte deel uit van het Delfts aardewerkproject van het Gemeentemuseum Den Haag. Een belangrijk aspect van deze geschiedenissen vormde het in beeld brengen van de eigenaren en beheerders van de bakkerijen. Dit is vooral van belang voor het toeschrijven van merken op basis van de initialen van een eigenaar of beheerder. De verkregen kennis van het eigendom en beheer wil het Gemeentemuseum uitdragen via deze website, om onderzoekers en andere geïnteresseerden in staat te stellen zelf (vervolg)onderzoek te doen naar een merk of plateelbakkerij. Van de in totaal drieëndertig plateelbakkerijen die ooit in Delft actief waren, presenteren wij de eigendomsgeschiedenis van achttien plateelbakkerijen.

Overzicht van voormalige locaties plateelbakkerijen Delft