terug

Ontdek

De Grieksche A

In 1658 startte als eerste eigenaar Wouter van Eenhoorn de aardewerkproductie in de voormalige brouwerij de 'Griex A'. De plateelbakkerij vestigde zich aan de Geer, de tegenwoordige Lange Geer, waar langs de vaart ten zuiden van De Grieksche A nog drie andere bakkerijen waren gehuisvest. De belendende bakkerij De Drie Posteleyne Astonne waarvan Wouter van Eenhoorn mede-eigenaar was, vestigde zich daar al in 1655 en zes jaar later verrees de volgende bakkerij 't Fortuyn. Tussen deze twee bedrijven belandde tenslotte in 1670 de laatste van de vier bakkerijen, namelijk De Metaale Pot. De fabrieksgeschiedenis van De Grieksche A strekt zich uit over ruim honderdvijftig jaar en valt in negen productieperioden uiteen. Gedurende de eerste vier perioden kan het bedrijf als familie-onderneming worden bestempeld en wel vanaf het begin van de oprichting tot aan 1722. Na Wouter van Eenhoorn stond de fabriek onder leiding van zijn zoon Samuel die op zijn beurt werd opgevolgd door zijn zwager en zuster, het echtpaar Adrianus en Judith Kocx-van Eenhoorn. Vanaf 1701 tot 1722 kwam tenslotte het beheer in handen van hun zoon en schoondochter, het echtpaar Kocx-van der Heul. Ook bij de overige vijf perioden bleef het bedrijf in handen van elkaar opvolgende familieleden. Van 1722 tot 1765 waren dat de familie Kool en hun schoonzoon Dextra. Van 1768 tot 1811 hadden Jan van den Briel en zijn aanverwanten de touwtjes in handen. Uiteindelijk werd in 1811 De Grieksche A als zelfstandig bedrijf opgeheven.