terug

Ontdek

Drie Posteleyne Astonne

De in 1655 opgerichte plateelbakkerij de Drie Posteleyne Astonne aan de oostzijde van de Geer, de tegenwoordige Lange Geer, was aan deze gracht de eerste van een viertal bakkerijen, die zich hier zou vestigen. Ten noorden van deze bakkerij startte in 1657 De Grieksche A. Aan de zuidzijde kwam in 1670 De Metaale Pot, waarnaast de reeds in 1661 gevestigde bakkerij ’t Fortuyn was gelegen. De weduwe van de oprichter Jeronimus Pietersz. van Kessel (overleden in 1660) doet in 1667 de bakkerij van de hand, waarbij ten behoeve van de verkoop een uitgebreide boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Aanvankelijk is gedurende een aantal jaren het bedrijf vervolgens gedeeld eigendom van Gerrit Pietersz. Kam en van de eigenaar van De Grieksche A, Wouter van Eenhoorn. Na de dood van Van Eenhoorn in 1679 was het Gerrit Kam die op 27-jarige leeftijd het algehele leiderschap op zich nam. Vanaf dat moment tot het jaar van sluiting in 1804 rustte het eigendomsrecht van de Drie Posteleyne Astonne telkens bij één persoon. Gerrit Kam wordt opgevolgd door zijn zoon Pieter. Een viertal van de in totaal zeven aan de Drie Posteleyne Astonne toegeschreven objecten draagt het GK en PK fabrieksmerk van vader en zoon Kam. Voorts is een schaal met deksel afkomstig uit de productieperiode van eigenaar Zacharias Dextra en zijn twee objecten tijdens de periode van Hendrik van Hoorn gemaakt.