terug

Ontdek

Gladbrand

De tweede bakgang ter vasthechting van de opgebrachte glazuurlaag bij een temperatuur van circa 1000 ºC. Ter voorkoming van het aan elkaar bakken, mogen de voorwerpen tijdens dit proces niet met elkaar in aanraking komen.