terug

Ontdek

Het Moriaanshooft

De veelbewogen geschiedenis van de aan de zuidzijde van de Gasthuislaan gelegen plateelbakkerij Het Moriaanshooft valt in drie perioden uiteen. Vanaf de oprichting vóór 1658 tot 1690 is sprake van een bakkerij Het Moriaanshooft. In 1690 wordt het bedrijf gesplitst in Het Oude en Het Jonge Moriaanshooft en functioneren beide bedrijven als twee zelfstandige ondernemingen. Tot 1772 blijft deze situatie gehandhaafd. In de laatste fase, van 1772 tot 1792, zijn beide bakkerijen weer verenigd tot een bedrijf met een eigenaar. Van de lange rij eigenaars worden in tegenstelling tot de drie andere hier behandelde bakkerijen, alleen die personen besproken die van belang zijn in verband met de twee uit Het Moriaanshooft afkomstige objecten in de collectie. Het gaat allereerst om de roemruchte plateelbakkersfamilie Hoppesteijn die van 1659 tot 1692 haar stempel op het bedrijf drukte en furore maakte met haar met goud en rood gedecoreerde goederen. Vervolgens komt meester-plateelbakker Cornelis Boursette aan bod, die van 1764 tot 1772 eigenaar was van bakkerij Het Jonge Moriaanshooft.