terug

Ontdek

De Metaale Pot

De eerste eigenaar van plateelbakkerij De Metaale Pot is 'porceleijnbakker' Willem C(K)leffius die van 1670 tot aan zijn overlijden in 1679 leiding geeft aan deze bakkerij. Zij werd gevestigd in een pand genaamd 'de metalen Poth', gelegen aan de Geer, de tegenwoordige Lange Geer. Aan deze vaart verrees het bedrijf als laatste in de rij van maar liefst vier plateelfabrieken. Aan de zuidzijde van De Metaale Pot bevond zich bakkerij 't Fortuyn en ten noorden De Drie Posteleyne Astonne en De Grieksche A. Vanaf de oprichting was deze bakkerij 'tot nu toe' volgens de Hedendaagsche historie uit 1742 'ééne der vermaardste platteelbakkeryen' van Delft. De fabrieksgeschiedenis strekt zich uit over ruim 100 jaar en valt in vijf productieperioden uiteen.