terug

Ontdek

't Fortuyn

Langs de vaart aan de voormalige Geer, de tegenwoordige Lange Geer, werd in 1661 door plateelschilder Joris Jansz. Mesch een huis gekocht, genaamd De Fortuyn, waarin de gelijknamige bakkerij werd gevestigd. In het totaal was langs deze vaart een viertal bakkerijen gelegen, waarvan De Metaale Pot grensde aan de bakkerij van Mesch. Uit het rapport van de brandinspectie (1668) blijkt dat er in ’t Fortuyn sprake was van slechts één oven. Het Gemeentemuseum Den Haag bezit vier objecten die aan plateelbakkerij ’t Fortuyn zijn toe te schrijven. Het betreft onder meer een schaaltje uit de eerste productieperiode van de bakkerij. Getuige het model gaat het om een exemplaar dat al eerder in Delft vervaardigd werd. Een bij een opgraving in Delft aangetroffen schaaltje vertoont naast de vorm zelfs een vergelijkbaar decor als op ons exemplaar. Na de dood van Mesch in 1674 komt de bakkerij aan zijn weduwe Judith Philipsdr. van Velsen. Zoals te doen gebruikelijk, zal ook zij tijdens haar beheer het IMES fabrieksmerk van haar overleden echtgenoot hebben toegepast. De overige drie objecten stammen uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Uit de productieperiode (1753-1771) van Pieter van den Briel en zijn echtgenote Elisabeth Elling dateert een botervloot en een theebusje; een dekselpot is afkomstig uit de laatste productieperiode van ’t Fortuyn ten tijde van vader en zoon Frerking.