terug

Actueel

  • Klaar! Digitalisering Delfts aardewerk Museum Arnhem

    Klaar! Digitalisering Delfts aardewerk Museum Arnhem

    Vandaag zijn de laatste 300 Delfts aardewerk objecten toegevoegd aan de website. Daarmee is de totale collectie Delfts aardewerk van Museum Arnhem van meer dan 860 stuks voor het publiek ontsloten. De collectie is grotendeels afkomstig van de Arnhemmer W.F.K. baron van Verschuer (1845-1922). Museum Arnhem kreeg de verzameling in 1923 in langdurig bruikleen van de Staat. Van Verschuer was een van de grootste oosters porselein en Delfts aardewerk verzamelaars van zijn tijd. Eén van zijn speerpunten was de invloed van blauwwit oosters porselein op Delfts aardewerk. Daarbij was hij gefocust op decors. Ook had hij een grote belangstelling voor roodstenen theepotten uit Yixing en de navolgers hiervan in roodbakkend aardewerk uit Delft. Bewonder zijn collectie en neem een kijkje:

    collectie Delfts aardewerk Museum Arnhem

     Het digitaliseringsproject is tot stand gekomen met ondersteuning van het Junior Conservator Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Fonds Martens van Sevenhoven en het Fonds Van Achterbergh-Domhof. In november van dit jaar verschijnt een themanummer van het tijdschrift Vormen uit Vuur dat volledig aan deze collectie gewijd zal zijn.