Kunstmuseum Den Haag

Plaque

Delft, 1769
0

De in cartouche-vorm gemodelleerde plaque heeft een in reliëf uitgevoerde buitenrand met een uitsteeksel waaraan de plaque kan worden opgehangen. De opstaande rand omgeeft de op een geel fond afgebeelde voorstelling van in drie rijen opgestelde keramische voorwerpen zoals theepotjes, kwispedoors en een kaststel. Deze objecten zijn allen op eenvoudige wijze versierd. Het A merk en de datering 1796 geven aan dat deze plaque is vervaardigd in De Grieksche A tijdens de productieperiode van Van den Briel (1768-1796). Drie andere plaques tonen een nagenoeg identieke voorstelling, waarvan twee exemplaren eveneens 1796 zijn gedateerd.

Veelal wordt aangenomen dat plaques met de hierboven beschreven decoratie door de plateelbakkers werden gebruikt als een soort verkoopcatalogus. Een archivalische bevestiging van deze veronderstelling is echter tot op heden niet aangetroffen. Afgezien daarvan tonen de plaques een wel bijzonder klein deel van het productieassortiment en zullen zij bovendien voor dit doel uiterst kwetsbaar in het gebruik zijn geweest. Het is veel waarschijnlijker dat in dit geval de Oosterse decoraties van losse voorwerpen, zoals de Honderd Antiquiteiten,de Delftse plateelschilders tot voorbeeld hebben gediend. Naar eigen inventie zullen dergelijke decoratiepatronen zijn verwerkt tot een nieuwe versieringsvorm, waarbij de voorwerpen zowel in rijen als 'los' over het oppervlak werden afgebeeld.

Productieplaats
Delft
Merk
A van plateelbakkerij De Grieksche A
Merk
Datering
1769
Materiaal/techniek
aardewerk met tinglazuur, grootvuurtechniek (polychroom: geel en blauw)
Afmetingen
h. 22,2 cm b. 24,8 cm
Collectie
Kunstmuseum Den Haag
Code
400264
Herkomst
legaat mr. A.H.H. van der Burgh, 1904
Literatuur

Deel I 1999, cat.nr. 55

Unieke code
Kunstmuseum Den Haag 0400264