Museum Prinsenhof Delft

De met standring uitgevoerde huwelijksschotel is aan de achterkant beschilderd met drie concentrische cirkels. De tekst aan de voorzijde, die naar een in 1892 gesloten huwelijk verwijst, wordt omlijst door twee cherubijnen met lauwertakken en gestileerde florale motieven. Op de rand zijn alternerend verstrengelde ringen aangebracht en bloemwerk. Met opschrift: '12 1/2 jarige echtvereeniging Christiaan Marie Cornelis Obreen Anna Geertruid Philippi, 29 september 1892 - 29 maart 1905' en gedicht: ''t Plateelcken spreeckt en seght: / Geluckigh sulcken eght / 't sij kooper, silver, gout / Waer liefd' de teughels houdt'.
Plateelbakkerij
De Porceleyne Fles - Royal Delft
Materiaal
aardewerk, tinglazuur, Pijnacker-aardewerk, kleinvuurtechniek, polychroom
inventarisnummer
PDA 386