Kunstmuseum Den Haag

Plate

Delft (The Netherlands), c. 1750-1775

De schotel toont op de rand naast een eenvoudige versiering een aantal versregels. Deze en het opschrift op het middenveld zijn in een enigszins aangepaste vorm voergenomen van een prent uit 1657, het grafische voorbeeld voor de afbeelding op deze Delftse aardewerken schotel. Op de prent is het vers ondertekend met de initialen RH die verwijzen naar de in Zierikzee geboren en getogen Rochus Hoffer (1615-1671). Hij vervulde de functies van schepen, raad, thesaurier en burgemeester, terwijl hij onder meer een groot aantal Latijnse lofdichten op zijn naam heeft staan.

De voorstelling toont de St. Lievensmonstertoren met de in 1832 afgebrande kerk te Zierikzee. In 1454 werd het fundament voor de toren gelegd, van de kerk zelf is geen stichtingsjaar bekend. De Sint Lievensmonsterkerk was toegewijd aan Sint Livinius, volgens de overlevering een uit Schotland afkomstige heilige. Deze laat-gotische hallenkerk waarvan de bouw werd afgerond in het eerste kwart van de zestiende eeuw, moest met een toren worden gebouwd die in de wijde omtrek zijn weerga niet kende. Dit 'ZierikZeesche wonder' dat ondanks het zeegeweld van 'Nepthuijn Vulcaan' overeind bleef, diende als symbool te worden opgevat van de macht en rijkdom van deze toen zo belangrijke Hanzestad.

Met de bouw van deze toren is het evenwel anders verlopen dan men zich had voorgesteld waarnaar het opschrift 'Dit soo als hij nu is en moest geweest hebben' verwijst. De toren in zijn huidige vorm, zoals die rechts op het grafische voorbeeld is afgebeeld, is niet hoger geworden dan een vijftigtal meter. De linker toren toont ons het originele ontwerp, volgens huidige berekeningen streefde men naar een hoogte van 130 meter. Overigens wijkt de huidige torenbekroning af van die op het grafische voorbeeld en heeft men bij herhaling wijzigingen aan de spits uitgevoerd. De bij de toren gebouwde huidige Nieuwe Kerk dateert uit 1848.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Lampetkan
Productieplaats
Delft (The Netherlands)
Merk
Datering
c. 1750-1775
Materiaal/techniek
monochrome faience; blue
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Afmetingen
height 4.8 cm ; diameter 35.7 cm
inventarisnummer
0400137
Creditline
Kunstmuseum Den Haag