Kunstmuseum Den Haag

Plate

Delft (The Netherlands), 1713

De achterkant van het zonder standring uitgevoerde bord loopt een weinig rond en heeft een vlak middendeel. op de voorkant wordt de wapenvoorstelling en een banderol omgrensd door een eenvoudige bies. Het wapen werd gevoerd door de burgemeester van Hoorn, Cornelius Westwout. De verder spaarzame versiering bestaat uit een randdecoratie van in Kangxi stijl uitgevoerde rankmotieven met bloem- en bladwerk. De bovenzijde wordt afgesloten door twee naar elkaar toegewende putti die een kroon dragen. In een cartouche onder in de randdecoratie is in Romeinse cijfers de datering 1713 geplaatst. Een aantal identieke exemplaren versterkt het vermoeden dat hier sprake is van in serie geproduceerde wapenborden. Het tweede M.v.W merk is wellicht toe te schrijven aan Michiel van der Wall. Hij staat in twee, respectievelijk 1712 en 1723 gedateerde, notariële akten als 'plateelschilder' te boek, waarbij echter geen sprake is van een verwijzing naar De Grieksche A.

Meerdere voorbeelden zijn bekend van APK gemerkt wapengoed of voorwerpen met verwijzende teksten naar vooraanstaande personen die zowel binnen als buiten de Republiek woonachtig waren. Een fraaie set is het polychroom versierde wapengoed vankoning Frederik I van Pruisen (objectnr. 0400296). Tevens zijn voorbeelden bekend van APK gemerkte goederen die met dikwijls gecompliceerde monogrammen of initialen zijn gedecoreerd.

Cornelius (Jansz.) Westwout(de) was burgemeester van Hoorn in 1670. Hij overleed in 1673. Ongetwijfeld zal het 1713 gedateerde bord allereerst zijn gemaakt ter nagedachtenis aan zijn dood (toen 40 jaar geleden). Daarnaast verwijst dit tevens 1672 gedateerde bord vermoedelijk naar de gebeurtenissen die zich in dat jaar rond de benoeming van stadhouder Willem III afspeelden. Toen werden immers de staatsgezinde regenten, waaronder Westwout, vervangen door prinsgezinden en diende Westwout noodgedwongen te vertrekken. Het is opmerkelijk dat de naam Westwout als regentenfamilie na het overlijden van Cornelius Westwout niet meer in Hoorn wordt aangetroffen. Mogelijk gaf dit ‘herinneringsbord’ tevens uiting aan het verlangen van de staatsgezinden naar een voor hen gunstige politieke wending bij de in 1713 gesloten Vrede van Utrecht (Spaanse Successieoorlog 1701-1713). Om deze vrede te vieren werden er in Hoorn, zo melden de stadskronieken, grote stadsfeesten aangericht.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Grieksche A, eigenaar Pieter Kocx [1701-1722]
Productieplaats
Delft (The Netherlands)
Merk
Datering
1713
Materiaal/techniek
monochrome faience; blue
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Afmetingen
height 2.9 cm ; diameter 25.9 cm
inventarisnummer
0400131
Creditline
Kunstmuseum Den Haag