Kunstmuseum Den Haag

Seven dishes with chinoiserie decor

Delft (The Netherlands), c. 1770-1806

De grof uitgevoerde schotels tonen een nagenoeg identiek decor. Op het middenveld is het veelvuldig toegepaste motief van een kraanvogel afgebeeld die op een rots zit met aan weerszijden bloeiende struiken en rondvliegende insecten. De voorstelling wordt omsloten door twee decoratiebanden van met bloemwerk opgevulde vakken. In andere bakkerijen als De Porceleyne Byl en De Lampetkan paste men dit decor eveneens op platgoed toe.

Bij de decoratie van de schotels is sprake van een horror-vacui-achtige opvulling. Het gehele oppervlak is beschilderd waarbij zelfs de lucht boven de kraanvogel is opgevuld met een overdaad aan vliegende vogels en insecten. De schuin oplopende vakken van de buitenrand verhogen het onrustige effect van deze schildertrant.

De kraanvogel als symbool van waakzaamheid wordt op westerse afbeeldingen meestal met een poot omhoog afgebeeld en met een steen in zijn klauw. De centrale voorstelling van de kraanvogel op een rots met struiken is echter gelet op de compositie ontleend aan afbeeldingen op Kraakporselein uit de Wanli periode en aan het Japanse (Kakiemon) porselein. De afgebeelde kraanvogel betreft een oosters langlevensymbool. De schuin weergegeven vakken zijn op het Kangxi porselein geïnspireerd.

Bij een tweetal schotels van deze serie wordt het in 1764 gedeponeerde LS merk in combinatie met het merkteken van De Klaauw gebruikt zonder toevoeging van een getal. Het op de overige schotels weergegeven getal 410, waarvan vooralsnog de betekenis onbekend is, gaat slechts vergezeld van het figuratieve teken van een klauwtje.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Klaauw, eigenaar Lambertus Sanderus [1763-1806]
Productieplaats
Delft (The Netherlands)
Merk
Datering
c. 1770-1806
Materiaal/techniek
monochrome faience, blue
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Afmetingen
diameter 35.4 cm
inventarisnummer
0400054
Creditline
Kunstmuseum Den Haag