Paleis Het Loo

Paar obelisken

Delft, circa 1690

De obelisken of piramides komen in vorm en aard van beschildering overeen met fragmenten die tijdens de restauratie van Paleis Het Loo (1979) naast het kelderappartement van Koningin Mary II zijn opgegraven.

 

Opmerkelijk is het plastisch uitgevoerde holle schelpornament gevat in voluten aan de onderzijde van de schacht. Een ontwerp van Fransman Jean Le Pautre van een schelp omgeven door een gestyleerd blad, dat aan de bovenzijde in een voluut is omgebogen, lijkt een mogelijke inspiratiebron te zijn. De uit Frankrijk afkomstige hofontwerper Daniel Marot paste in Nederland het schelpmotief herhaaldelijk toe. Op Paleis Het Loo zijn boven de deuren in de eetzaal grote schelpen in reliëf gebeeldhouwd en vergelijkbare motieven bevinden zich in Kasteel Rosendael (omgeving Arnhem) als bekroning van een fonteinen en buffetten. Maar noch in Le Pautre’s noch in Marot’s werk is een voorbeeld van de combinatie van obelisk en schelp op deze manier te vinden.

 

Voorwerpen met een toelopende vorm werden in de zeventiende eeuw piramides genoemd. Een uit Engeland afkomstige reiziger deed in 1682 naar aanleiding van zijn bezoek aan Delft een breedvoerig verslag van het praalgraf van Willem van Oranje. De vier, hoog boven het graf uittorenende obelisken vermeldt hij eveneens en hij spreekt in dit verband over 'obelisken of lage piramiden' (zie Delfts aardewerk 2007, deel IV, p. 20).

 

Verdere informatie over dit object is te lezen in:
Erkelens 1996
A.M.L.E. Erkelens, ‘Delffs porceleijn’ van koningin Mary II. Ceramiek op Het Loo uit de tijd van Willem III en Mary II/ Queen Mary’s ‘Delft porcelain’. Ceramics at Het Loo from the time of William and Mary, Zwolle/Apeldoorn (Paleis Het Loo) 1996, cat.nr. 29.

 

Koninklijk Delfts aardewerk

Productieplaats
Delft
Merk
6 AK 12 van Adrianus Kocx, eigenaar (1687-1701) plateelbakkerij De Grieksche A
Merk
Datering
circa 1690
Afmetingen
h. 36 cm b. 10,5 cm d. 10,5 cm
Collection
Literatuur
Stodel 1993, nr. 19
inventarisnummer
RL 6211 1-2