Last comments

Royal Delft plate22 February 2024

Dear, your plate was painted on raw glaze, the so-called old technique, by a pottery painter, this mark on your plate was introduced in 1935 and subsequently used, with the signature of the pottery painter, almost always initials , greetings jvdh.

Geachte, uw bord werd op de rauwe glazuur geschilderd, de zogenaamde oude techniek, door een plateelschilder(es), dit merk op uw bord werd in 1935 ingevoerd en vervolgens steeds gebruikt, met de signering van de plateelschilder(es), vrijwel altijd initialen, groet jvdh.

vase22 February 2024
Cavalier (?) plate21 February 2024

In reply to by Niblit18

But is it hand-painted or not, very essential, that has not yet been discussed, or is only the light inner fille done on a turntable, I don't know, the brand is in any case not hand-painted, it is a stamp or screen print , it is also not signed by a pottery painter, who knows, greetings jvdh.

Maar is het nu handgeschilderd of niet, heel essentieel, dat is nog niet ter sprake gekomen, of is alleen de lichte binnnenfilé op een draaischijfje gedaan, ik weet het niet, het merk is in ieder geval niet handgeschilderd, het is een stempel of zeefdruk, er is ook niet gesigneerd door een plateelschilder(es), wie weet het, groet jvdh.  

Vaas19 February 2024

Ja, is een echte Delftse Pauw, goed gezien, handgeschilderd, onderglazuurschildering, de zgn. nieuwe techniek. De letter L zal een initiaal zijn van de plateelschilder(es), of is het een hoofdletter I, dus een kapitaal, met een punt erachter? De twee naar elkaar in een punt toelopende streepjes verbeelden een passer. 80 zal een intern gegeven zijn voor de administratie, groet jvdh.

Large vase19 February 2024

Has nothing to do with authentic Delft pottery, is new, is not hand-painted but packing plate, only filés and knob with brush, made at Potterie Oud Delft in Nijmegen, after about 1955-1960, greetings jvdh.

Heeft niets van doen met authentiek delfts aardewerk, is nieuw, is niet handgeschilderd maar pakplaat, alleen filé’s en knop met penseel, gemaakt bij Potterie Oud Delft te Nijmegen, na ongeveer 1955-1960, groet jvdh.

Bonbon schaaltje17 February 2024
Bonbon schaaltje17 February 2024
Bonbon schaaltje17 February 2024
Bonbon schaaltje17 February 2024
Bonbon schaaltje17 February 2024