Last comments

Beautiful Floral Vase25 April 2022

Uw vaas is gemaakt bij de beroemde ’Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898-1964) te Gouda, vóór 1930, Jerko was de naam van een decoratie van het bedrijf, mogelijk in de jaren twintig van de vorige eeuw, de plateelschilder was mogelijk, maar niet zeker, Johannnes Gerardus Petrus Belt, de vaas heeft niets van doen met het Delfts aardewerk, groet, jvdh.

Your vase was made at the famous 'Royal Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898-1964) in Gouda, before 1930, Jerko was the name of a decoration of the company, possibly in the 1920s, the pottery painter may have been, but not sure, Johannnes Gerardus Petrus Belt, the vase has nothing to do with the Delft pottery, regards, jvdh.

Bord10 May 2022

Helaas, zoals u kunt lezen bij de voorwaarden behorend bij deze site, worden er geen waarden gegeven. Uw schotel is gelegenheidsaardewerk, het hoort eigenlijk thuis bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht, 'k zou zeggen, schenkt u het, ('k heb na het faillissement van 'Zenith-Gouda' een jaar of zes geschilderd bij plateelbakkerij 'Schoonhoven'), groet jvdh. 

Bord10 May 2022

Uw schotel is gemaakt bij Plateelbakkerij 'Schoonhoven' te Schoonhoven, zo te zien volledig handgeschilderd, onderglazuurschildering, de zgn. nieuwe techniek,  het tijdstip is duidelijk, het zal in 1976 zijn gemaakt, het getal 6092 is het nummer van het model, dus een intern nummer, het getal 31 geeft de diameter in cm aan, groet, jvdh. 

Tabakspot (Drie klokken)21 April 2022

'k Vermoed dat het namaak is, gemaakt bij Potterie Oud Delft te Nijmegen, zo'n kleine honderd jaar geleden, groet, jvdh.

Delft Chinois?17 April 2022

'k Vraag me af of het wel handgeschilderd is, als ik zo dat gebrek in het fileren zie, lijkt het me drukwerk, je kunt niet zomaar met je penseel een stukje overslaan tijdens het fileren, groet jvdh.'''' 

Schoteltje waarschijnlijk 17de eeuw, Delft of Noord Nederlands.2 April 2022
De Kleine Prinses op vierkant Delftsblauw bord4 April 2022

Beste Leonardo, er wordt hier geen waarde geven, zie de algemene voorwaarden, maar u moet goed begrijpen, u hebt wel kwaliteit, hoge kwaliteit, er komt heel wat bij kijken voor dat zoiets gereed is, zowel in vakmanschap als in uren, ik kijk niet vreemd op van dat bedrag, groet jvdh.

Vase26 March 2022

Beste Kristina, dit is werk van Hubert Bequet, België. Zeefdruk en iets penseelwerk, likjes op oor, filé aan voet en biesje op schenktuit, gemaakt tussen 1982 en 1985, voorheen een bedrijf, ging failliet, laatste drie jaren nog als zelfstandige zonder personeel gewerkt, bij handschilderwerk zette hij er handgeschilderd onder, bij zeefdruk en wat penseelwerk: handwerk. Groet jvdh.

Dear Kristina, this is work by Hubert Bequet, Belgium. Silkscreen and some brushwork, licks on the ear, file on the foot and piping on the pouring spout, made between 1982 and 1985, formerly a company, went bankrupt, worked as a self-employed person without staff for the last three years, with hand painting he put hand painted underneath, with screen printing and some brushwork: handicrafts. Greetings jvdh.

De Kleine Prinses op vierkant Delftsblauw bord4 April 2022

Is nieuw, 1980, de plateelschilder is u bekend, gemaakt bij De Porceleyne Fles te Delft, onderglazuurschildering, behoort niet tot het delftsaardewerk, groet jvdh.

Vaas13 February 2022

Let op, de laatste bedrijven in Delft die de oude techniek bleven toepassen in de 19e eeuw waren ’De Clauw’ en ’De 3 Klokken’, zij sloten omstreeks 1852. ’De Porceleyne Fles’ was al eerder gestopt met de oude techniek, zij vervaardigde vuurvaste steen voor mogelijk bakkersovens en ’Engels’ aardewerk met een door en door witte scherf waarover een transparante glazuur, deze twee produkten hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf als enige zou blijven bestaan. Met het oorspronkelijke tinglazuuraardewerk had het 19e eeuwse produkt van De Porceleyne Fles geen enkele verwantschap meer. Groet, jvdh.