Laatste reacties

?11 juni 2022

Uw bord is gemaakt bij Potterie Oud Delft te Nijmegen, 2e/3e kwart 20ste eeuw, handgeschilderd, opglazuurschildering, de zgn. oude techniek, groet jvdh.

Delft blauw schaal6 juni 2022

Zal een fruitschaaltje kunnen zijn, De Porceleyne Fles, Delft, jaarcode CN = 1969, onderglazuurschildering, de zgn. nieuwe techniek, over waarde wordt hier niet gesproken, zie de algemene voorwaarden, groet jvdh.

Delfts Blauw melk kannetje6 februari 2022

Is inderdaad gemaakt 'bij Ons Ideaal' te Gouda, is een souvenir. E55 staat voor Energie 1955, het betrof een grote tentoonstelling in Rotterdam in 1955, 'energie' staat niet zozeer voor het woord wat heden ten dage veel wordt gebruikt, maar het betrof de tien jaar wederopbouw, (de kracht) van Rotterdam. De tentoonstelling werd geopend door Koningin Juliana, de toegang, openingsgebouwen, waren ontworpen door de bekende Rotterdamse architecten Van den Broek en Bakema (de mensen van de Lijnbaan), groet jvdh.

Vaas met bloemen en planten31 mei 2022

Het is zelfs, voorzover zo te zien, opglazuurschildering, de oude techniek, groet jvdh.

Small round vase/bowl and small clog style shoe with same designs.16 april 2022

Let op! beide nieuw, tweede helft 20ste eeuw, wel beide handgeschilderd, alleen merk elesva met stempel, vaasje gemaakt bij Delftse Pauw, Rijswijk, provincie Zuid-Holland, ongeveer een tweehonderd meter vanaf de grens met Delft, bedrijf bestaat niet meer, groet jvdh.

NB! both new, second half of the 20th century, both hand-painted, only brand elesva with stamp, vase made by Delftse Pauw, Rijswijk, province of South Holland, about two hundred meters from the border with Delft, company no longer exists, greetings jvdh.

Delft Teaset26 mei 2022

Is nieuw, tweede helft 20ste eeuw, groet jvdh.

Is new, second half of the 20th century, greetings jvdh.

Big hand painted vase17 mei 2022
Beautiful Floral Vase25 april 2022

Uw vaas is gemaakt bij de beroemde ’Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898-1964) te Gouda, vóór 1930, Jerko was de naam van een decoratie van het bedrijf, mogelijk in de jaren twintig van de vorige eeuw, de plateelschilder was mogelijk, maar niet zeker, Johannnes Gerardus Petrus Belt, de vaas heeft niets van doen met het Delfts aardewerk, groet, jvdh.

Your vase was made at the famous 'Royal Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898-1964) in Gouda, before 1930, Jerko was the name of a decoration of the company, possibly in the 1920s, the pottery painter may have been, but not sure, Johannnes Gerardus Petrus Belt, the vase has nothing to do with the Delft pottery, regards, jvdh.

Bord10 mei 2022

Helaas, zoals u kunt lezen bij de voorwaarden behorend bij deze site, worden er geen waarden gegeven. Uw schotel is gelegenheidsaardewerk, het hoort eigenlijk thuis bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht, 'k zou zeggen, schenkt u het, ('k heb na het faillissement van 'Zenith-Gouda' een jaar of zes geschilderd bij plateelbakkerij 'Schoonhoven'), groet jvdh. 

Bord10 mei 2022

Uw schotel is gemaakt bij Plateelbakkerij 'Schoonhoven' te Schoonhoven, zo te zien volledig handgeschilderd, onderglazuurschildering, de zgn. nieuwe techniek,  het tijdstip is duidelijk, het zal in 1976 zijn gemaakt, het getal 6092 is het nummer van het model, dus een intern nummer, het getal 31 geeft de diameter in cm aan, groet, jvdh.