Partners en sponsoren

Delftsaardewerk.nl/Dutchdelftware.com is een belangrijke kennisbron over Delfts aardewerk, met bijdragen van verschillende experts en een grote aantrekkingskracht voor (beginnende) liefhebbers en particuliere verzamelaars. Dankzij de bijdrage van partners en sponsoren kan het platform blijven ontwikkelen!

De partners van Delftsaardewerk.nl/Dutchdelftware.com - Kunstmuseum Den Haag, Museum Prinsenhof, Paleis Het Loo, Rijksmuseum en private partner Aronson Antiquairs - werken samen om zowel expertise als bijzondere collecties Delfts aardewerk online bij elkaar te brengen.

Museale partner worden

Delftsaardewerk is een groeiend platform en toont op dit moment collecties van vier musea. Nieuwe museale partners worden uitgenodigd om deel te nemen. Bij toetreding tot het netwerk wordt een samenwerkingscontract afgesloten. Voor meer informatie, mail naar Suzanne Lambooy/Vincent de Keijzer via delftsaardewerk@kunstmuseum.nl.

Sponsoring

Wil je platform Delftaardewerk.nl/Dutchdelftware.com op een andere manier ondersteunen?

Het is ook mogelijk om als particulier of bedrijf aan het online platform bij te dragen. Daarmee kan je het netwerk actief helpen om dit belangrijke Nederlandse erfgoed nóg beter zichtbaar en toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Wij bespreken graag persoonlijk de mogelijkheden om bij te dragen. Je kan in contact komen met de organisatie via het algemene emailadres van het Kunstmuseum o.v.v. Delfts aardewerk: delftsaardewerk@kunstmuseum.nl.

 

Meer over de partners van Delftsaardewerk.nl/Dutchdelftware.com

Kunstmuseum Den Haag

De verzameling Delfts aardewerk van het Kunstmuseum Den Haag behoort tot een van de grootste verzamelingen op dit gebied. Het ontstaan van de collectie gaat terug tot het jaar 1904 toen de verzamelaar mr. A.H.H. van der Burgh (1856-1904) zijn verzameling Delfts aardewerk aan het museum legateerde. De collectie omvatte toen maar liefst 530 stukken en is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande verzameling die nu meer dan het dubbele aantal inventarisnummers telt.

Keramiek Museum Princessehof

Het Princessehof in Leeuwarden is het nationale museum van keramiek. Keramiek is van alle tijden en culturen. Het museum herbergt een rijke collectie, waarbij de nadruk ligt op Aziatische, Europese en moderne keramiek. De collectie Delfts aardewerk is met circa 440 objecten relatief bescheiden, maar wordt door de rest van collectie maximaal gecontextualiseerd. Zo wordt in de vaste opstelling onder meer aandacht besteed aan de route van het tinglazuur, de reizende decoratiemotieven, het Delfts ‘uit de provincie’ (bijvoorbeeld uit Amsterdam of Haarlem) en het Fries aardewerk. Tot slot beheert het museum een grote collectie Nederlandse Art Nouveau keramiek en in deze opstelling staan diverse stukken uit de Delftse fabriek de Porceleyne fles.

Museum Prinsenhof Delft

In 1908 wordt de basis gelegd voor een keramiekcollectie. De groep tinglazuuraardewerk bestaat uit ongeveer 3300 objecten en omvat topstukken, maar bijvoorbeeld ook ‘afval ‘ van Delftse plateelfabrieken en een grote groep tegels. Deze collectie wordt later uitgebreid met o.a. een belangrijke tegelcollectie van de Delftse glasbrander en ontwerper Jan Schouten en archeologisch materiaal dat onder andere afkomstig is uit een Delftse beerput.

Museum Prinsenhof laat zien hoe de Delftse plateelbakkerijen met creativiteit, innovaties en een slimme handelsgeest hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Delfts blauw als internationaal exportproduct.

Rijksmuseum

De verzameling van John Francis Loudon vormt de basis van de collectie van het Rijksmuseum. De zoon van een Schotse marineofficier bracht tussen 1869 en 1877 ruim 450 stukken Delfts aardewerk bijeen. Loudon verzamelde breed, zowel blauw-wit als polychroom aardewerk daterend van het midden van de 17de tot en met het einde van de 18de eeuw. In 1919 besloten zijn erfgenamen vrijwel de gehele collectie aan het Rijksmuseum te schenken ter nagedachtenis aan hun oom.

Paleis Het Loo

Paleis Het Loo is nauw verbonden met Delfts aardewerk door de eerste bewoners: stadhouder Willem III (1650-1702) en zijn Engelse echtgenote Mary II (1662-1695).

Mary had een voorliefde voor blauwwit porselein én aardewerk. Zij heeft een stimulerende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de wereldberoemde vazen met tuiten.

Mary's keramiekcollecties in Nederlandse paleizen zijn of door vererving of met de bezittingen van de Oranjes in de tijd van de Franse revolutie verloren gegaan. Daarom was het een aangename verrassing dat bij de werkzaamheden voor de tuinrestauratie (1977-84) naast het appartement van Mary II in de kelder fragmenten van Delfts aardewerk en Chinees porselein werden gevonden. Op basis van deze fragmenten is de afgelopen jaar de collectie Delfts aardewerk met aankopen van complete stukken uitgebreid.

Aronson Antiquairs

Familiebedrijf Aronson Antiquairs is opgericht in 1888 door Leon Aronson (1830-1910). Hoewel Aronson Antiquairs is de basis is opgericht als algemene antiekhandelaar, ligt het specialisme tegenwoordig in het 17de- en 18de-eeuwse Delfts aardewerk. De uitgebreide website van Aronson Antiquairs biedt overzichten van de collectie en met een maandelijkse nieuwsbrief en een jaarlijkse publicatie wordt een kunsthistorische achtergrond aan objecten gegeven. Deze publicaties zijn ook te vinden op de Engelstalige omgeving van dit platform. Aronson Antiquairs is als particuliere partner verbonden aan Delftsaardewerk.nl.