Merken

Bij het vaststellen of iets authentiek Delfts aardewerk is, zoeken aardewerkexperts naar tekens of initialen van de makers. Die staan vaak op de onder- of achterkant van een voorwerp. In de onderstaande video laat conservator Femke Diercks zien waar je op kunt letten als je een merk onderzoekt.

Hoe ziet een Delfts merk eruit?

Delfts aardewerk kan aan de onder- of achterzijde gemerkt zijn met letters of figuratieve tekens. Dit zijn fabrieksmerken waarmee de productieplaats wordt aangegeven. In het merk is de naam van de plateelbakkerij Productieplaats van lood- en tinglazuuraardewerk (majolica en faience). of de naam van een eigenaar of beheerder verwerkt, soms voluit geschreven.

De merken zijn vaak te vinden op de onderkant van een object. In de merkenindex zijn alle bekende merken van Delftse plateelbakkerijen uit de 17de en 18de eeuw te vinden.

Heeft Delfts aardewerk altijd een merk?

Als een voorwerp geen merk heeft, betekent dit niet meteen dat het geen Delfts aardewerk is, want niet alle plateelbakkerijen maakten hier gebruik van. Ongeveer 1/3 van al het Delfts aardewerk heeft maar een merk.

Tegelijkertijd betekent een merk ook niet meteen dat het om Delfts aardewerk gaat, want merken werden ook vervalst.

Bevat het merk het woord Delft, Delfts of Delftsch?

‘Delfts aardewerk’ is geen beschermde merknaam en wordt tot op heden vaak gebruikt voor blauwwit-gedecoreerde keramiek.

Het komt daarom vaak voor dat een voorwerp gemerkt is met het woord 'Delft', maar toch geen (antiek) Delfts aardewerk is, bijvoorbeeld omdat het niet in Delft gemaakt is of met modernere productietechnieken die afwijken van de techniek van het antieke Delfts.

Is het merk handgeschilderd of gestempeld?

De volgende stap bij het onderzoeken van het merk is om te kijken naar de manier waarop het merk is aangebracht. Is het merk handgeschilderd of gestempeld? Stempels werden namelijk pas in de late 19de eeuw gebruikt, wat betekent dat het object geen antiek Delfts aardewerk is.

Voor antiek Delfts aardewerk zijn we op zoek naar voorwerpen uit de late 17de, de 18de en vroege 19de eeuw.

Is het merk alleen genoeg om te bepalen of iets Delfts aardewerk is?

Een merk kan veel informatie geven over wanneer en door wie een voorwerp is gemaakt, maar om zeker te weten of u met Delfts aardewerk te maken heeft, moet er ook worden gekeken naar het materiaal en de decoratie.

Andere kenmerken van Delfts aardewerk

Deel je vondst met ons

De video's bekeken, maar toch nog een vraag over uw voorwerp? Die kan je hier stellen aan de community

Voorwerp delen