Algemene voorwaarden

1. Privacybeleid

De website Delfts Aardewerk streeft ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens  te verwerken. Bij de accounts slaan wij uitsluitend uw emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op.

De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We bewaren persoonsgegevens zo lang er een relatie bestaat. We houden hierbij rekening met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens.

2. Wachtwoordbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw eigen wachtwoord en hoort dit nooit af te geven aan een derde partij.

3. Licensering van de inhoud

Om  kennis over en uitwisseling van cultureel erfgoed te bevorderen geeft u als gebruiker toestemming aan Delfts Aardewerk en derden om uw bijdragen op deze website te publiceren en te hergebruiken, mits dat gebeurt met een correcte bron- en naamsvermelding.

U gaat akkoord met de volgende licentievoorwaarden:

  1. Teksten waarvan u de auteursrechten bezit Als u teksten toevoegt waarvan u de auteursrechten hebt, gaat u akkoord met het vrijgeven daarvan onder de volgende licentie:
  2. Beeldmateriaal waarvan u de auteursrechten bezit Als u beeld toevoegt waarvan u de auteursrechten hebt, gaat u akkoord met het vrijgeven daarvan onder de volgende licentie:
  3. Materiaal van derden: U mag alleen tekst- en beeldmateriaal overnemen van derden wanneer u garandeert dat het betreffende materiaal beschikbaar is onder een CC BY of CC 0 licentie of niet auteursrechtelijk beschermd is.
  4. Geen herroeping van de licentie: conform de licentie, gaat u ermee akkoord dat u de licentie die u de licentie niet eenzijdig herroept of tracht ongeldig te laten verklaren, zelfs als u onze diensten niet langer gebruikt.

4. Beoordelingen

De beoordelingen van door gebruikers ingediende voorwerpen worden geheel vrijblijvend naar beste weten verstrekt. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschrijving. Voor taxaties kunt u terecht bij diverse veilinghuizen en taxateurs.

5. Notice and Take Down

Als u de rechthebbende bent van materiaal op deze website dat onjuist wordt gebruikt zonder uw toestemming, of uw privacy wordt geschonden, dan kunt u verzoeken om de inhoud te laten verwijderen. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar info@delftsaardewerk.nl