Wall Plate with Seascape

2

Wall plate with scalloped edges, peacock ? decoration around rim and sailboat painting

Vraag

I have been looking up Delft marks, but cannot find out about this plate. It says Delfts, Holland, Handpainted, and looks like the initials GD. It looks like design number 608A? The mark above Delfts looks like a C with an O and K. The back of the plate has stilt marks and antique chips. Can anyone tell me more about this plate? It was with my mother-in-law's Delft collection (she has many Royal Delft original pieces from the 1950s).

Afmetingen
19.5 cm
Collectie
publiekscollectie

Reacties 2

Verdict:

  • Not Delftware

Analysis:

  • Not made in Delft The term Delftware is only used for earthenware actually produced in Delft. Read more
  • More recent production technique After 1850, factories in and outside Holland developed more efficient and cheaper production techniques. This goes beyond the scope of this website. Read more

Although it says Delft, this doesn't seem to be produced in Delft and certainly not in the the 17th or 18th century. The original Delft objects were produced between appr. 1650 and 1850.

Uw bord(je) is gemaakt bij aardewerkfabriek(je) GOKA (Gouds Keramisch Atelier) in Gouda, de plateelschilder is Gerrit Matthijs Bunschoten (1906-1995), initialen op uw bordje GB. Het bedrijfje werd gestart in 1955 door twee plateelschilders, Dirk de Lange en Gerrit Matthijs Bunschoten die elkaar kenden van de Koninklijke Plateelbakkerij ’Zuid-Holland’ in Gouda en Kunstaardewerkfabriek Velsen te Sassenheim waar ze beiden werkten. Gerrit Bunschoten heeft eenentwintig jaar bij de Koninklijke Plateelbakkerij ’Zuid-Holland’ gewerkt, begon daar op 13-jarige leeftijd! in nov. 1919, mogelijk ook geschilderd in 1923/1924 bij Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken ’Zenith’ Gouda, begin jaren dertig van de vorige eeuw werkte hij bij aardewerkfabriek E.S.K.A.F. in Huizen, hij woonde toen in Hilversum, van 1949?-1955 werkte hij bij Kunstaardewerkfabriek Velsen te Sassenheim. Mogelijk heeft hij ook in Maastricht bij één van de grote keramiekfabrieken gewerkt, hij woonde in 1923 drie maanden, en in 1925 ruim tien maanden in Maastricht, adres: Bassin 15. Bij Plateelbakkerij ’Zuid-Holland’ in Gouda zal hij de beroemde plateelschilder Henri Breetvelt (Delft 1864-1923 Gouda) (’koning der plateelschilders’), ontmoet hebben die bij Société Céramique in Maastricht had gewerkt. De GOKA werd in 1970 verkocht i.v.m. het overlijden van Dirk de Lange, de nieuwe eigenaar werd Dirk de Bruin. Gerrit Bunschoten is toen bij aardewerkfabriek ’Ons Ideaal’ in Gouda als plateelschilder gaan werken, hij overleed in 1995 op 88-jarige leeftijd. Uw bordje zal gemaakt zijn tussen 1955 en 1970. Hierbij een afbeelding van een etalage reclameschildje van het bedrijfje, gezien op een curiosa markt. Groet, jvdh.

translation: google

Your plate was made at the pottery factory GOKA (Gouds Keramisch Atelier) in Gouda, the pottery painter is Gerrit Matthijs Bunschoten (1906-1995), initials on your plate GB. The company was started in 1955 by two pottery painters, Dirk de Lange and Gerrit Matthijs Bunschoten, who knew each other from the Koninklijke Plateelbakkerij 'Zuid-Holland' in Gouda and Kunstaardewerkfabriek Velsen in Sassenheim, where they both worked. Gerrit Bunschoten has worked at the Koninklijke Plateelbakkerij 'Zuid-Holland' for twenty-one years, starting there at the age of 13! in Nov. 1919, possibly also painted in 1923/1924 at Plateelbakkerij and Pijpenfabrieken 'Zenith' Gouda, in the early 1930s he worked at pottery factory E.S.K.A.F. in Huizen, he then lived in Hilversum, from 1949?-1955 he worked at Kunstaardewerkfabriek Velsen in Sassenheim. He may have also worked in Maastricht at one of the large ceramics factories, he lived for three months in 1923, and in 1925 for more than ten months in Maastricht, address: Bassin 15. At Plateelbakkerij 'Zuid-Holland' in Gouda he will meet the famous pottery painter Henri Breetvelt (Delft 1864-1923 Gouda) ('king of the pottery'''' painters'), who had worked at Société Céramique in Maastricht. The GOKA was sold in 1970 due to the death of Dirk de Lange, the new owner was Dirk de Bruin. Gerrit Bunschoten then started working as a pottery painter at the pottery factory 'Ons Ideal' in Gouda, he died in 1995 at the age of 88. Your sign will have been made between 1955 and 1970. Here is an image of a shop window advertising sign of the company, seen at a curio market. Regards, jvdh.