Last comments

Bordje15 January 2024

In reply to by Lisa Whittle

Dank u wel voor uw reactie. Omdat ik inmiddels drie van deze bordjes heb, en weet dat er bij de brandweer in Den Haag zelf ook nog één hangt, weet ik dat deze borden zijn gemaakt in opdracht van de brandweer in Den Haag, voor het personeel t.g.v. het jubileum. Wat ik graag nog zou willen weten is of er van die plateelbakkerij nog ergens een archief bewaard is gebleven, zodat ik kan proberen uit te vinden wat de exacte geschiedenis er achter is, zoals documenten m.b.t. de bestelling, wie het ontwerp heeft gemaakt en vooral hoeveel exemplaren er destijds zijn vervaardigd.

Vriendelijke groet,

Bert Vis