Delfts Blauw

2

Decorated plate / plaque says it is hand painted

Vraag

It has a mark of a crown with a ‘P’ underneath it.

Afmetingen
20cm diameter
Collectie
publiekscollectie

Reacties 2

Uw bordje/plaquette behoort niet tot het delfts aardewerk uit de periode van omstreeks 1650-1850 maar is nieuw, 20e eeuw, het merk is niet met een penseel aangebracht maar met een stempel of zeefdruk of dergelijke, het kroontje is beschadigd, enkele letters zijn beschadigd, deze beschadigingen zijn niet met een penseel gebeurd. De blauwe rand is niet met een penseel op een draaischijfje gefileerd maar is gespoten met een spuit. Of de voorstelling is geschilderd kan ik niet goed zien, ik twijfel, er zou een scherpe detailfoto voor nodig zijn, mogelijk is een gedeelte, wolken en lichte tinten, geschilderd. Ik heb de indruk dat in de rechteronderhoek van de decoratie enkele letters, mogelijk een naam vermeld is, zie mijn bijgevoegde foto, misschien kunt u een scherpe datailfoto van dat stukje bijvoegen, hopelijk geeft dat meer inzicht, groet jvdh.

Your plate/plaque does not belong to Delft pottery from the period around 1650-1850, but is new, 20th century, the mark was not applied with a brush but with a stamp or silkscreen or the like, the crown is damaged, some letters are damaged, these damages were not done with a brush. The blue edge has not been filleted with a brush on a turntable, but has been sprayed with a syringe. I cannot see well whether the scene has been painted, I doubt, it would require a sharp detail photo, possibly a part, clouds and light tones, has been painted. I have the impression that in the lower right corner of the decoration some letters, possibly a name, have been mentioned, see my attached photo, maybe you can attach a sharp datail photo of that piece, hopefully that will give more insight, greetings jvdh.''''

Verdict:

  • Not Delftware

Analysis:

  • Delftware, but made after 1850 After 1850, the earthenware production technique changed at the only remaining pottery in Delft. This technique goes beyond the scope of this website. Read more
  • Not made in Delft The term Delftware is only used for earthenware actually produced in Delft. Read more
  • More recent production technique After 1850, factories in and outside Holland developed more efficient and cheaper production techniques. This goes beyond the scope of this website. Read more
  • Not hand-painted Due to historical research, we keep discovering more about the marks Delft potteries used. Would you like to learn more about these potteries? Read more
  • Mark of a non-Delft pottery/factory The typical Delftware also inspires producers outside of Delft, but genuine Delftware has only been produced in Delft. Read more