Kunstmuseum Den Haag

Vijf schalen met bijbelse voorstellingen

0

De set van vijf gelijkvormige schalen bestaat uit twee 1756 gedateerde exemplaren (nrs. 1-2), een 1757 gedateerd exemplaar (nr. 5) en twee niet gedateerde schalen (nrs. 3-4). De zijwanden hebben een accoladevormige bovenrand. De vijf schalen tonen eenzelfde randdecoratie van in vultechniek uitgevoerde bladrank- en lotusbloemmotieven met als afsluiting weer een accoladevormige rand.

De voorstellingen geven enkele episoden weer uit de Bijbelse geschiedenis van Jozef uit het oud-testamentische boek Genesis (Gen. 37-47). Het grafisch voorbeeld van de vijf afbeeldingen is ontleend aan een serie van in totaal acht prenten met het verhaal van Jozef door Jan Luyken (1649-1712) en zijn zoon Casper (1672-1708). Deze serie werd voor het eerst gepubliceerd in 1698. Het is onbekend of de overige drie prenten met onder meer Jozefs verklaring van de dromen van de farao eveneens op Delfts aardwerk zijn afgebeeld. Wellicht werden zij weergegeven op drie andere schalen die samen met de vijf hier beschreven exemplaren een set van acht schalen vormden.

De plateelschilder volgt niet altijd de prenten. Zo werd aan de voorstelling van de bekendmaking (nr. 4) een geblokte vloer toegevoegd en kreeg de achterwand ramen.

Op elke schaal worden de verzen uit het Boek Genesis vermeld waarop het afgebeelde tafereel betrekking heeft. Om te beginnen, wordt Jozef door zijn broers in de put geworpen (nr. 1), vervolgens wordt hij eruit gehaald en verkocht aan Ismaëlieten (nr. 2). De soldaten van de farao ontdekken een zilveren beker in de met een B gemerkte zak met voedsel die aan Benjamin toebehoort (nr. 3). Jozef maakt zich aan zijn broers bekend (nr. 4). De vijfde schotel toont de voorstelling van Jozef die zijn oude vader tegemoet reisde en hem omhelsde (nr. 5).

Afmetingen
hoogte 4,5 cm diameter 25 cm
Collectie
Kunstmuseum Den Haag
Code
400098
Herkomst
legaat, 1904
Unieke code
Kunstmuseum Den Haag 0400098