Kunstmuseum Den Haag

Bord met portret van Prins Willem V

0

Het bord zonder standring heeft een verdiept middendeel aan de achterkant. Op de voorkant geeft de afbeelding op het plat het kinderportret weer van de negenjarige prins Willem V (1748-1806) dat ontleend is aan een prent uit 1757. Volgens de datering is het bord gemaakt, toen de prins twaalf jaar was. Van dergelijke bordjes zijn meerdere exemplaren bekend die evenals andere Oranje-keramiek ongetwijfeld een propagandistisch karakter hadden. Bij zijn meerderjarigheid in 1766 zou de jonge prins van Oranje stadhouder worden van de Verenigde Provincien.

Naar aanleiding van de geboorte van Willem V in 1748 zijn meerdere faience voorwerpen aan te wijzen die aan deze gebeurtenis herinneren. Ook zijn met betrekking tot de prins later gedateerde stukken bekend, zoals een 1787 gedateerd bord met het stadhouderlijk gezin. Een 1790 gedateerde schotel toont de portretten van prins Willem V en zijn gemalin prinses Wilhelmina van Pruisen (1751-1820).

De in rococo stijl uitgevoerde randdecoratie van rocailles en C-voluten is in drie groepjes gelijkmatig over de rand verdeeld. Getuige de toepassing van deze eigentijdse stijlelementen, waren de Delftse producenten wel degelijk op de hoogte van de in die tijd modieuze versieringsmotieven. Menig Delfts object doet soms anders vermoeden, zoals een eveneens 1760 gedateerd bord met een randdecoratie van de toen als ouderwets bestempelde lambrequinmotieven. Het merkteken van een bijltje hoort aan plateelbakkerij De Porceleyne Byl.

Afmetingen
hoogte 2 cm diameter 22,2 cm
Collectie
Kunstmuseum Den Haag
Code
756176
Herkomst
legaat, 1904
Unieke code
Kunstmuseum Den Haag 0756176