Kunstmuseum Den Haag

Vijfdelig kaststel

0

Het vijfdelig, achtkantig uitgevoerde kaststel is samengesteld uit twee bekervazen en drie balustervormige potten, waarvan twee exemplaren zijn uitgerust met deksels die als knop een leeuw hebben. De voorzijden tonen een omlijsting in reliëf van rococo voluten. Omringd door bloem- en bladwerk is binnen de omlijsten een landschappelijk tafereel weergegeven met een mans- en vrouwspersoon met aan de onderzijde het meandermotief.

Dergelijke omlijstingen komen bij uitstek voor op kaststellen uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Blijkens de bewaard gebleven exemplaren brachten de Delftse aardewerkfabrikanten dit type product in allerlei maten en soorten op de markt. Naast exemplaren uit De Lampetkan met zowel een monochrome als polychrome decoratie zijn uit andere plateelbakkerijen gemerkte kaststellen (of onderdelen) bekend met een reliëfomlijsting en een deksel met een pikkende vogel.

Merk
LPK (op onderkant objecten)
Merk
Afmetingen
hoogte 29,4 cm hoogte 41,9 cm
Collectie
Kunstmuseum Den Haag
Code
400636
Herkomst
schenking, 1942
Unieke code
Kunstmuseum Den Haag 0400636