Museum Arnhem

melkkan

Delft, 1750 - 1775
0

Schenkkan in de vorm van een zittende aap, op een rond en grillig voetstuk, staand oor en een gestileerd blad met invallende ring als deksel. De aap drinkt uit een kannetje dat hij met beide handen vasthoudt: dit kannetje van de aap dient als tuit. Kleuren: blauw, groen, geel, paars en rood op wit fond.

Dit soort kannen in de vorm van een aap werd gebruikt als melkkan. Mogelijk hebben de porseleinen dierfiguurkannen uit Meissen in de vorm van een aap als voorbeeld gediend. Ze staan in een lange traditie. In de zestiende eeuw komen uilen en beren al voor bij kannen van Duits steengoed. Ook in Chinees porselein zijn dergelijke kannen in de Kangxi-periode gemaakt. Deze gaan terug op exemplaren uit de Tang dynastie. Diverse bewaard gebleven kannen van Delfts aardewerk in de vorm van een aap hebben toepasselijke opschriften zoals een exemplaar in het Rijksmuseum: 'kees is goet - hij geeft melk in overvloet - als je sijn buik maar vol doet'; of een kan uit Museum Boijmans Van Beuningen: 'Dit is melk van de koe geeft Kees nu ons daervan de eer komt hem niet toe'. De kan van Rijksmuseum Twenthe heeft een deksel in de vorm van een narrenmutsje met bel en de tekst: 'Kees den aap / dit gekki / geeft melk uyt sijn bekki'.

Plateelbakkerij
onbekend
Productieplaats
Delft
Merk
onderzijde kan, in bruin geschilderd: onleesbaar
Datering
1750 - 1775
Materiaal/techniek
aardewerk, tinglazuur
Afmetingen
hoogte 17.0 cm
breedte 12.5 cm
diameter 6.8 cm
Collectie
Museum Arnhem
Code
AB 8702
Herkomst
Langdurig bruikleen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1922
Legaat, Verschuer, Willem F.K. van, 1922
Literatuur
vgl. Mees, D.C., Kunstnijverheid 1600-1800 en Tegels / Applied Arts 1600-1800 and Tiles - p. 115
lit. Lunsingh Scheurleer, D.F., Delft : Niederländische Fayence - p. 229, afb. 127
vgl. Aronson, Robert, Dutch Delftware : including 'Facing East: oriental sources for Dutch Delftware chinoiserie figures' - p. 36-37
vgl. Eliëns, Titus, Delfts aardewerk, Geschiedenis van een nationaal product, deel II - p. 120, cat. nr. 4
vgl. Dam, Jan Daan van, Delffse Porceleyne : Delfts aardewerk 1620-1850 - p. 176, afb. 120
Unieke code
Museum Arnhem AB 8702