Voorraadpot met deksel

1

Voorraadpot met deksel

Collectie
publiekscollectie
Unieke code
Privé collecties

Reacties 1

De vermelding ‘Delft’ op de onderzijde van deze koffiepot refereert aan de inspiratiebron van het in blauw uitgevoerde decor, maar duidt in dit geval niet op de productieplaats. Het is ons onbekend waar deze pot is geproduceerd, mogelijk dat andere bezoekers hierop kunnen reageren.

De pot zal uit de late negentiende of twintigste eeuw dateren. Het nummer 1895 hoeft niet noodzakelijjkerwijs naar de datering te verwijzen, mogelijk is het een patroonnummer.