Kunstmuseum Den Haag

Vijfdelig kaststel

Delft, 1747

Het vijfdelige kaststel bestaat uit drie dekselpotten en twee bekervazen. De balustervormige dekselpotten zijn alle op eenzelfde wijze gedecoreerd met de beeltenissen van prins Willem IV van Orange (1711-1751) en prinses Anna van Hannover (1709-1759). Het onderschhrift betreft een afkorting van hun namen en luidt voluit: P(rinses) Anna -W(illem) C(arel) H(endrik) F(riso). De eenvoudig weergegeven portretten zijn veelvuldig op Delfts aardewerk afgebeeld. Een ander vijfdelig kaststel is gedecoreerd met de portretten van prins Willem V (1748-1806) en prinses Wilhelmina van Pruisen (1751-1820). De datering refereert aan het jaar waarin Willem IV werd uitgeroepen (3 mei) tot stadhouder van de Republiek. Ofschoon Willem IV slechts van 1747 tot aan zijn overlijden in 1751 Stadhouder van de Nederlandse Gewesten was, is de bewaard gebleven Oranje-keramiek met de herinnering aan zijn regeerperiode bijzonder groot. Daaronder bevinden zich vele Delftse, 1747 gedateerde objecten met vergelijkbare portretten zoals bijvoorbeeld een theebusje, een bord en een kan.

Productieplaats
Delft
Merk
opschrift op voorzijde van de vijf stukken ; P.Anna W.C.H.F. 1747
Datering
1747
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Herkomst
1904 legaat Kunstmuseum Den Haag ; -1904 collectie mr. A.H.H. van der Burgh
Literatuur
Cat. Den Haag 1905, 35, nr. 149
Cat. Den Haag 1917, 38, nr. 89
Lunsingh Scheurleer 1994, 73, afb. 64
Van Aken-Fehmers 1999, I, cat.nr. 98
inventarisnummer
0400627
Creditline
Kunstmuseum Den Haag