Kunstmuseum Den Haag

Five-piece garniture

Delft (The Netherlands), 1747

Het vijfdelige kaststel bestaat uit drie dekselpotten en twee bekervazen. De balustervormige dekselpotten zijn alle op eenzelfde wijze gedecoreerd met de beeltenissen van prins Willem IV van Orange (1711-1751) en prinses Anna van Hannover (1709-1759). Het onderschhrift betreft een afkorting van hun namen en luidt voluit: P(rinses) Anna -W(illem) C(arel) H(endrik) F(riso). De eenvoudig weergegeven portretten zijn veelvuldig op Delfts aardewerk afgebeeld. Een ander vijfdelig kaststel is gedecoreerd met de portretten van prins Willem V (1748-1806) en prinses Wilhelmina van Pruisen (1751-1820). De datering refereert aan het jaar waarin Willem IV werd uitgeroepen (3 mei) tot stadhouder van de Republiek. Ofschoon Willem IV slechts van 1747 tot aan zijn overlijden in 1751 Stadhouder van de Nederlandse Gewesten was, is de bewaard gebleven Oranje-keramiek met de herinnering aan zijn regeerperiode bijzonder groot. Daaronder bevinden zich vele Delftse, 1747 gedateerde objecten met vergelijkbare portretten zoals bijvoorbeeld een theebusje, een bord en een kan.

Productieplaats
Delft (The Netherlands)
Datering
1747
Materiaal/techniek
monochrome faience; blue
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
inventarisnummer
0400627
Creditline
Kunstmuseum Den Haag