Keramiekmuseum Princessehof

Schotel met wapendecor

Delft
Beschrijving

Schotel, in blauw gedecoreerd op een blauwig wit glazuur. Op het plat de voorstelling van een wapenschild met daarin een vrouwfiguur in een landschap die een pop op de hand houdt. In het blazoen boven een kroon en onder het wapen de tekst: 'Anno Minke Roelofs Renema 1779'. De rand van de schotel is gedecoreerd met een regelmatig, gestilleerd bladmotief.

Plateelbakkerij
‘t Fortuyn, plateelbakkerij (periode Anthonij Frerking 1771-1784)
Productieplaats
Delft
Merk
in blauw-mangaan op de bodem: 't Fortuin
Materiaal/techniek
gedraaid
inglazuurschildering
tinglazuur
Materiaal
aardewerk
inventarisnummer
NO 05916
Creditline
Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden; Bruikleen Ottema-Kingma Stichting