Kunstmuseum Den Haag

Schotel met Kangxi-decor

Delft, 1727-1738

De met een licht geschulpte rand uitgevoerde schotel toont een Chinoiserie voorstelling die in drie zones is verdeeld: het centrale middenveld en twee brede randen. De uit vakken bestaande randen tonen bloem- en bladwerk met beurtelings gesloten en geopende bloemen. Twee smalle banden met servetwerk vormen de buiten- en binnenrand. De omlijsting van het met blad- en bloemwerk opgevulde centrale medaillon bestaat uit een rand van ruyi-motieven. De achterkant vertoont drie concentrische cirkels. Evenals is te zien bij het veelvuldig toegepaste manddecor, is de bloemdecoratie van de buitenste rand telkens in de rechterhoek van het vak geplaatst.

Dit type Chinoiserie voorstellingen is in oorsprong ontleend aan het Kangxi-porselein. Naast het servetwerk bootste men de drieledige indeling en het ruyi-motief na.

Behalve op gemerkte schotels uit andere bakkerijen, is een nagenoeg identieke weergave van dit decor afgebeeld op andersoortige voorwerpen. Daarvan bezit het Gemeentemuseum Den Haag twee eveneens in blauw gedecoreerde objecten, namelijk een schaal met deksel en een ongemerkt zoutvat.

Een decoratiepatroon met een soortgelijke indeling is weergegeven op eenzelfde formaat schotel die afkomstig is uit bakkerij De Grieksche A. Daarbij is echter het aantal met bloemwerk opgevulde vakken kleiner.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Witte Ster, eigenaar Cornelis Brouwer [1727-1738]
Productieplaats
Delft
Merk
monogram op achterkant ; figuratief teken van een ster CB ; van: Cornelis Brouwer (1724-1738) van plateelbakkerij De Witte Ster
Merk
Datering
1727-1738
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Afmetingen
diameter 34,6 cm ; hoogte 5,7 cm
Herkomst
1904 legaat Kunstmuseum Den Haag ; - 1904 mr. A.H.H. van der Burgh
Literatuur
Cat. Den Haag 1905, 30, nr. 118
Cat. Den Haag 1917, 40, nr. 98
Van Aken-Fehmers 2001, II, cat.nr. 72
inventarisnummer
0400046
Creditline
Kunstmuseum Den Haag