Kunstmuseum Den Haag

Tabaksdoos met deksel

Delft, 1757-1765

De ronde doos met deksel is op de zijwand versierd met een doorlopende decoratie die betrekking heeft op het verwerken van tabaksbladeren. Het blad wordt geplukt en gedroogd en de arbeiders staan bij een tafel de bladeren te sorteren, alles onder het toeziend oog van een rokende Westerling. Aan de boven- en onderzijde is een gestileerd blad- en zigzagrand aangebracht. De deksel toont een voorstelling van een op een terras zittend manspersoon die bij een tafeltje met drinkgerei zijn pijp rookt. Naast hem op de grond staan een asbak en kwispedoor, afgezien van tabak de belangrijkste benodigdheden voor het roken dat na het midden van de zeventiende eeuw een algemeen aanvaard verschijnsel was. De voorstelling is omrand door lambrequinmotieven en gestileerd bloem- en rankwerk.

Dit type doos werd wellicht gebruikt om tabak in te bewaren. Voorbeelden van een vierkant gevormde tabakdoos zijn uitgevoerd met een binnendeksel. Mogelijk heeft dit ronde model eveneens een binnendeksel gehad.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Grieksche A, eigenaar Jan Teunis Dextra [1757-1765]
Productieplaats
Delft
Merk
merk op onderkant doos ; DEX II ; DEX van Jan Teunis Dextra (1757-1765) plateelbakkerij De Grieksche A.
Merk
Datering
1757-1765
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Afmetingen
hoogte 9,2 cm ; diameter 17,1 cm
Herkomst
1904 legaat Kunstmuseum Den Haag ; - 1904 mr. A.H.H. van der Burgh
Literatuur
Cat. Den Haag 1905, p. 8, nr. 4
Cat. Den Haag 1917, p. 41, nr. 100
De JOnge 1947, p. 249, afb. 217
Cat.tent. Den Haag 1949, p. 84, nr. 255
Cat.tent. Sèvres 1954-1955, p. 47, nr. 230
Cat.tent. Den Haag 1958, nr. 23
Lunsingh Scheurleer 1975, afb. 115
Fourest 1980, p. 142, nr. 138
Van Aken-Fehmers 1999, I, cat.nr. 48.
inventarisnummer
0400670
Creditline
Kunstmuseum Den Haag