Kunstmuseum Den Haag

Inktstel met kaarsenhouder

Delft, circa 1750-1780

Het langgerekte object is uitgevoerd met een gebombeerde bak. Daarin rusten vier uitneembare onderdelen, namelijk een kaarsenhouder en drie potjes voor inkt en zand die door een deksel worden afgesloten. De deels in vultechniek uitgevoerde versiering toont een decor van bloem- en bladwerk. De achterzijde is versierd met een meanderdecoratie, een ook door De Lampetkan in deze periode veelvuldig toegepast motief.

Een drietal Delftse inktstellen geeft aan dat dit type object al aan het einde van de zeventiende eeuw werd vervaardigd. Daarvan is een exemplaar eveneens met een kaarsenhouder uitgevoerd. Het andere draagt naast het wapen van koning-stadhouder Willem III, de stadswapen van Leiden en Delft en het opschrift 'Vijva oranie'. Het derde stel dat bestaat uit fragmenten is een bodemvondst uit de koninginnentuin van Paleis Het Loo rondom het appartement van Mary II.

De bewaard gebleven faience inktstellen vertonen een zorgvuldige uitvoering en dikwijls overdadige versiering. Daarmee wordt het bijzondere karakter van dit type objecten benadrukt. Het zullen merendeels pronkstukken zijn geweest die men als zijn persoonlijke bezit koesterde.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Lampetkan
Productieplaats
Delft
Merk
merk op onderkant bak ; LPK ; van: plateelbakkerij De Lampetkan
Merk
Datering
circa 1750-1780
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Herkomst
1904 legaat Kunstmuseum Den Haag ; - 1904 mr. A.H.H. van der Burgh
Literatuur
helbig z.j., I, 125, afb. 90
Cat. Den Haag 1905, nr. 85
Cat. Den Haag 1917, 44, nr. 112
Boyazoglu, De Neuville 1980, 81, afb. 96
Van Aken-Fehmers 2001, II, cat.nr. 15
inventarisnummer
0400587
Creditline
Kunstmuseum Den Haag