Keramiekmuseum Princessehof

Bord met decor van het boeten van haringnetten

Delft
Beschrijving

Bord, in blauw gedecoreerd op een wit glazuur met over het gehele oppervlakte een voorstelling van twee figuren die haringnetten boeten voor een huis, met daarachter drie bomen en op de verdere achtergrond een kerk en twee huizen.

Plateelbakkerij
De Porceleyne Byl, plateelbakkerij (1657-1803)
Productieplaats
Delft
Merk
Onderop in onderglazuurblauw een bij;
Materiaal/techniek
gevormd
inglazuurschildering
tinglazuur
Materiaal
aardewerk
inventarisnummer
NO 05818
Creditline
Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden; Bruikleen Ottema-Kingma Stichting