Kunstmuseum Den Haag

Plastiek van vrouw met leeuw en obelisk

Delft, circa 1765-1785

Op een langwerpige ondergrond is een leeuwachtig beest geplaatst en de Hollandse Maagd. Op het voetstuk prijkt een op vier bolpootjes uitgevoerde obelisk waarvan de zijkant deels met een ruitdecor is versierd. Op de voorzijde van de obelisk is een in relief uitgevoerd, brandend oranje hart te zien. De Hollandse Maagd gaat gekleed in een gebloemd overkleed met een rok in de afstekende kleur groen, een 'robe à la Francaise', de elegantste jurk uit de achttiende eeuw. De afstekende kleur blauw van de in plooien gelegde rug, de 'plis Watteau', komt niet overeen met de werkelijkheid. Volgens de heersende mode dienden de plooien deel uit te maken van de stof van het overkleed.

Ongetwijfeld heeft dit zeldzame Delftse plastiekje betrekking op de politieke strijd tussen de Orangisten en patriotten. In 1785 was Willem V (1748-1806) genoodzaakt wegens ontevredenheid over zijn beleid de Republiek te verlaten. In 1787 evenwel werd door toedoen van zijn zwager, de koning van Pruisen, het stadhouderlijk gezag hersteld en keerde de prins terug naar Den Haag.

Juist uit deze periode dateert een tweetal groepen 'propaganda'-keramiek waarop enerzijds de voorkeur van de prinsgezinden werd uitgebeeld als teken van hun aanhankelijkheid voor de Oranjes, in het bijzonder voor het stadhouderlijk echtpaar prins Willem V en zijn gemalin Wilhelmina van Pruisen (1751-1820). Anderzijds treft men ceramiek aan met afbeeldingen en opschriften die de overtuiging van de patriotten vertolken. De patriottenbeweging, maar ook de rol van de Fransen, resulteerde in 1795 uiteindelijk in de val van Willem V. Het hier besproken voorwerp ontstond in een periode waarin de strijd tussen beide partijen hoog oplaaide.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Lampetkan
Productieplaats
Delft
Merk
merk op onderkant ; LPK ; van: plateelbakkerij De Lampetkan
Merk
Datering
circa 1765-1785
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) veelkleurig beschilderd in blauw, geel, groen, mangaan en rood
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) veelkleurig beschilderd in blauw, geel, groen, mangaan en rood
Afmetingen
hoogte 23,4 cm ; breedte 21,7 cm ; diepte 13,6 cm
Herkomst
1904 legaat Kunstmuseum Den Haag ; -1904 collectie mr. A.H.H. van der Burgh
Literatuur
Cat. Den Haag 1905, 23-24, nr. 87
Cat. Den Haag 1917, 80, nr. 263
Van Aken-Fehmers 2001, II, cat.nr. 19
inventarisnummer
0400932
Creditline
Kunstmuseum Den Haag