Kunstmuseum Den Haag

Bord met schependecor

Delft, 1754

Het bord zonder standring heeft een verdiept middendeel aan de achterkant. De voorstelling op het middenvlak aan de voorzijde is omlijst door een randdecoratie van krullend acanthusblad met lisdodden. Aan de boven- en onderzijde wordt de rand onderbroken door twee cartouches met het opschrift en de datering. De centrale afbeelding die deels de vertreding bedekt, toont een zeilend binnenschip met een sprietzeil van het type hektjalk. Op de wimpel op de achtersteven en op het vaantje in de mast is een posthoorn afgebeeld. Zowel op de voor- als achterzijde is bij het bakken de glazuurlaag onvoldoende versmolten.

Van dit bord zijn tot op heden nog drie andere, 1754 gedateerde en eveneens IB gemerkte exemplaren bekend. Dit fabrieksmerk behoort aan eigenaar Justus Brouwer van plateelbakkerij De Porceleyne Byl. Uit dezelfde bakkerij is een andere, 1753 gedateerde serie borden afkomstig met de voorstelling van een zeilend binnenvaartuig van de 'Delfs Porceleijn vaarder' op Amsterdam, schipper D. Rees.

De eerste sporen van het Rijnschippersgilde, met als beschermheilige St. Anna, gaan terug naar de veertiende eeuw. Onder meer in Kampen kende men toen het St. Anna-Rijnschippersgilde dat tot aan de officiele opheffing van de gilden in 1798 bleef voortbestaan.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Porceleyne Byl, eigenaar Justus Brouwer [1739-1785]
Productieplaats
Delft
Merk
fabrieksmerk op achterkant ; IB ; van: Justus Brouwer (1739-1775, weduwe Brouwer-van Oorden 1775-1785) van plateelbakkerij De Porceleyne Bijl ; opschrift op voorzijde ; Het Welvaren van het Rijn Schippers Gild 1754.
Merk
Datering
1754
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Afmetingen
diameter 25,1 cm ; hoogte 2,8 cm
Literatuur
Van Aken-Fehmers 1999, I, cat.nr. 103
Van Aken-Fehmers 2001, II, cat.nr. 57
inventarisnummer
0400074
Creditline
Kunstmuseum Den Haag