Kunstmuseum Den Haag

Kalebasvormige fles

Delft, 1679-1700

De naar Oosters voorbeeld gemodelleerde kalebasvormige fles is op beide bolle gedeelten naar voorbeeld van het Kangxi porselein gedecoreerd. De hals is beschilderd met een bloemornament. De wanden van beide delen zijn in zes vakken verdeeld. Alternerend tonen zij een decoratie van gevulde bloembakken, van Lange Lijzen op een terras en een Chinees bij een pagode-achtig bouwsel. De herhaling van het hekje op het bovenste deel geeft de indruk van een doorlopende versiering. Op dit deel is het motief van de Lange Lijs spiegelbeeldig weergegeven.

Behalve dit type beschilderingen dat veelvuldig op Delfts aardewerk is afgebeeld, ontleende men tevens de vorm aan Oosterse voorbeelden. Al tijdens de productie van het Wanli porselein werden in China kalebasvormige flessen vervaardigd. Waarschijnlijk zullen als voorbeeld voor dit grote formaat echter vergelijkbare flessen uit de Kangxi periode hebben gediend.

Kalebasvormige vazen werden in Delft in allerlei maten en soorten geproduceerd. Zo kennen we uit plateelbakkerij De Grieksche A voorbeelden uit de jaren tachtig van de zeventiende eeuw met een hoofdzakelijk in Overgangsstijl uitgevoerd decor. Onze kalebasvormige exemplaren uit plateelbakkerij de Drie Posteleyne Astonne waarvan diverse exemplaren met een in vakken verdeelde decoratie bekend zijn, vallen vooral op vanwege hun bijzonder hoge model. Op menig zeventiende-eeuwse Hollandse genreschildering beeldde men kalebasflessen af.

De plateelschilders die dit type flesvormige vazen zo fraai decoreerden, vonden het blijkbaar eveneens de moeite waard om dergelijke pronkstukken ook op Delfts aardewerk af te beelden. Zo zien we op een Delftse kan uit plateelbakkerij De Roos een beschildering van een Hollands interieur, compleet met raampartijen en opgenomen gordijnen. In deze ruimte is een prominente plaats toebedeeld aan twee kalebasflessen die aan het Hollandse interieur een Oosters tintje geven.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij Drie Posteleyne Astonne, eigenaar Gerrit Pietersz. Kam [1679-1700]
Productieplaats
Delft
Merk
merk op onderkant ; GK ; van: Gerrit Kam (1673 voor de helft, 1679 geheel-1700) van plateelbakkerij de Drie Posteleyne Astonne
Merk
Datering
1679-1700
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) beschilderd in kobaltblauw
Afmetingen
hoogte 49,3 cm diameter 23,3 cm
Herkomst
1904 legaat Kunstmuseum Den Haag ; -1904 collectie mr. A.H.H. van der Burgh
Literatuur
Cat. Den Haag 1905, 10, nr. 21
Cat. Den Haag 1917, 21, nr. 13, afb. IV
Cat.tent. Den Haag 1949, 73, nr. 208
Cat.tent. Den Haag 1958, nr. 15
De Jonge 1965, 165, afb. 92
De Jonge 1969, 59, afb. 56
Jörg 1983, 167, nr. 113
Lunsingh Scheurleer 1983, 131, afb. 9
Lunsingh Scheurleer 1984, 247, afb. 179
Cat.tent. Hongkong/ Singapore enz. 1984, 160-161, nr. 113
Van Aken-Fehmers 2001, II, cat.nr. 49
inventarisnummer
0216372
Creditline
Kunstmuseum Den Haag