Kunstmuseum Den Haag

Drietal vazen

Delft, circa 1815-1850

De drie balustervazen met ingesnoerde voet zijn zeskantig van model. Gelet op de scherf en de kleur van de huid is de samenstelling van het kleimengsel anders dan die waaruit Delftse faience objecten zijn vervaardigd. In de "Prijs-courant van Delftsch aardewerk" uit 1834 wordt dit type product 'Engelsch namaak' genoemd. Het betreft een nabootsing van het hardere, Engelse roomkleurige aardewerk, ook wel creamware genoemd dat onder leiding van de toenmalige directeur van De Porceleyne Fles, H.A. Piccardt, werd vervaardigd. De Delftse aardewerknijverheid ondervond grote hinder van de import van het goedkopere gebruiksaardewerk uit Engeland. Door onder meer de hulp in te roepen van Engelse vaklui en Engelse grondstoffen te importeren, trachtte Piccardt dit soort keramiek dan ook na te bootsen, waarvan het drietal vazen een voorbeeld is. Dat hij goede resultaten boekte, blijkt niet alleen uti de prijzen die Piccardt in de wacht sleepte voor zijn 'Engelsche namaak'. Ook hijzelf lijkt tevreden over dit voor zijn bedrijf nieuwe product. Trots laat hij zich op de achterkant van een bord uit over zijn fabricaat. Hierop staat namelijk geschreven: 'Steen uit Engeland En glans van den heer Piccardt gebakken alhier den 2 junij 1845 Delft'.

Van roomkleurig 'Engelsch aardewerk' uit Piccardts fabriek zijn ook andere voorbeelden bekend. Zo vertoont een drietal met een religieuze voorstelling uitgevoerde borden eveneens het blinde fabrieksmerk Piccardt Delft. Hier lijkt men in tegenstelling tot de vazen echter gebruik te hebben gemaakt van een stempel.

De afbeeldingen zijn omgeven door een bloemenkrans met aan de boven- en onderzijde in relief uitgewerkt bloemwerk. De drie identieke voorstellingen tonen een strandgezicht met een paard en wagen. Het strandgezicht is mogelijk een detail uit de aquatint "De heuchelijke aankomst van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden aan het strand van Scheveningen op den 30en November 1830". Gezien het merk en op grond van stijlkritische motieven zal het drietal vazen zijn vervaardigd tijdens het leiderschap van Henricus Piccardt. In zijn productieperiode werden overigens tevens kaststellen gemaakt op de traditionele Delftse wijze met een dekkende witte laag tinglazuur. Zo toont een vijfdelig in blauw gedecoreerd faience kaststel het P:C: merk van Piccardt. Evenals bij het blinde merk op de drie vazen, ontbreekt bij dit fabrieksmerk het figuratieve teken van een flesje.

Plateelbakkerij
Plateelbakkerij De Porceleyne Fles
Productieplaats
Delft
Merk
merk op onderkant objecten ingekrast ; Piccard Delft ; van: H.A. Piccardt (1804-1849) / G. Piccardt (1849-1876) van plateelbakkerij De Porceleyne Fles
Datering
circa 1815-1850
Materiaal/techniek
tinglazuuraardewerk (faience) veelkleurig beschilderd in blauw, bruin, geel, groen, rood en zwart
Materiaal
tinglazuuraardewerk (faience) veelkleurig beschilderd in blauw, bruin, geel, groen, rood en zwart
Herkomst
1904 legaat Kunstmuseum Den Haag ; -1904 collectie mr. A.H.H. van der Burgh
Literatuur
Cat. Den Haag 1905, 19, nr. 66
Peelen 1916, 235
Cat. Den Haag 1917, 92, nr. 328
Van Aken-Fehmers 1999, I, 24, afb. 7
Van Aken-Fehmers 2001, II, cat.nr. 37
inventarisnummer
1001667
Creditline
Kunstmuseum Den Haag