De Porceleyne Schotel (1598-1791)

De aan het einde van de zestiende eeuw opgerichte plateelbakkerij De Porceleyne Schotel was gevestigd aan de zuidzijde van de Molslaan. Uit een in 1668 gedateerd document van de Delftse brandinspectie kan worden opgemaakt dat in elk geval omstreeks die periode de productie zeer omvangrijk moet zijn geweest. Bij deze veiligheidsinspectie van plateel, pottenbakkerijen en ververijen is De Porceleyne Schotel in dat jaar namelijk de enige bakkerij die maar liefst over drie ovens beschikte.