’t Fortuyn (1661-1784)

Langs de vaart aan de Lange Geer, werd in 1661 door plateelschilder Joris Jansz. Mesch een huis gekocht, genaamd De Fortuyn. Hierin werd de gelijknamige bakkerij gevestigd. In totaal lagen een viertal bakkerijen aan de vaart, waarvan De Metaale Pot grensde aan de bakkerij van Mesch.

Uit het rapport van de brandinspectie (1668) blijkt dat er in ’t Fortuyn sprake was van slechts één oven. Na de dood van Mesch in 1674 komt de bakkerij toe aan zijn weduwe Judith Philipsdr. van Velsen. Zoals gebruikelijk bleef zij tijdens haar beheer het IMES fabrieksmerk van haar overleden echtgenoot toepassen.