’t Hart (1678-1771)

’t Hart werd in 1678 gesticht door Simon Simonsz Mesch aan de Zusterlaan (nu: Gasthuislaan). In 1713 namen zijn kinderen de leiding over de plateelbakkerij over: eerst Simon, daarna Martina en vervolgens Dirk.

Laatstgenoemde verkocht ’t Hart in 1745 aan Philippus van den Boogaart. Onder deze eigenaren werd de oppervlakte van de bakkerij verschillende malen vergroot.

Hendrik van Middeldijk kocht het bedrijf in 1762 en acht jaar later hield het op te bestaan.1

  • 1Hoekstra-Klein, deel 5: 65