Large Royal Portrait Charger

10

Crowned Woman Portrait

Vraag

Who is pictures and what Delft Type is this Charger?

Afmetingen
16” Round
Collectie
publiekscollectie
Merk

Reacties 10

Dit is van de porceleyne fles uit 1904 ( jaarcode Z) uit de periode Thooft en Labouchére , handgeschilderd door J.van Lijnschoten die er schilderde van 1889 - 1935 en P.I.Dijkman die er schilderde van 1882 - 1922.

Het was niet ongewoon dat iemand de rand schilderde en iemand anders het decor. Soms werden de stukken uitgegeven aan thuisschilders die de rand schilderden en terug binnegebrach om verder te worden afgewerkt door de meesterschilder. Hier is het niet duidelijk wie wat schilderde. 

Afbeelding is Margaretha Turnor (16131700) was een Nederlandse diplomatenvrouw en vrouwe van Kasteel Amerongen. Hoewel over haar familieachtergrond veel werd geroddeld, was zij een rijke erfdochter, verkeerde in de hoogste kringen en had veel invloed.

                                                               ----------------------------------------

This is from the porceleyne fles from 1904 (year code Z) from the period Thooft and Labouchére, hand-painted by J.van Lijnschoten who painted there from 1889 - 1935 and P.I.Dijkman who painted there from 1882 - 1922.

It was not uncommon for someone to paint the edge and someone else to paint the scenery. Sometimes the pieces were issued to home painters who painted the edge and returned to be finished by the master painter. Here it is not clear who painted what.

Margaretha Turnor (1613–1700) was a Dutch diplomat's wife and lady of Amerongen Castle. Although there was a lot of gossip about her family background, she was a wealthy heiress, moved in the highest circles and had a lot of influence.

mvg Franky

Kind regards

Beoordeling:

  • Delfts

Toelichting:

  • Delfts, maar na 1850 gemaakt Na 1850 verandert de productietechniek voor aardewerk bij de enige overgebleven plateelfabriek in Delft. Dit valt buiten de scope van deze website. Lees meer
  • Handbeschilderd Een belangrijk kenmerk van authentiek Delfts aardewerk is dat het handgeschilderd is. Druktechnieken komen op dit aardewerk niet voor. Lees meer
  • Merk van Delftse plateelbakkerij/fabriek Dankzij historisch onderzoek weten we steeds meer over de merken die Delftse plateelbakkerijen gebruikten. Benieuwd naar deze bakkerijen? Lees meer

Merk:

  • Flesje JT