Laatste reacties

Plate with scalloped edge blue and white decorations7 juli 2024

Your dish was made by "De Porceleyne fles" now Royal Delft in 1973. Unfortunately, the painter is unknown to me, but possibly someone knows about it.


kind regards Franky

Egg cup4 juli 2024

this one is made at the Zenith pottery factory in Gouda. Originally a pipe factory that later changes to blue and white earthenware to Delft's décor. The factory was closed in 1984.

Very often egg cups, windmill"s a.o. were made as Holland souvenir.

 

kind regards FRanky

A little porcelain box with top2 juli 2024

This has been mlade by Elesva Amsterdam. Mass production as souvenir.

mvg Franky

Bowl2 juli 2024

It has been made in 1961 (yearcode CF) and was handpainted . Unfortunately, the painter is unknown to me. Possibly someone here knows more about the painter.

kind regards Franky

A Blue and white Pot-Pourri Vase 1 juli 2024

I fully agree with Patrick,

I'm thinking more of a French copy given the scene, which seems to me to be French costume from the 18th century. Potpourri is also originally French. The brand doesn't seem right to me either, as well as the thickness of the pottery. Nevertheless, it is indeed a nice item, probably at the end of the 19th - beginning of the 20th century.

ik denk eerder aan een Franse kopie gezien het tafereel wat mij Franse klederdracht lijkt uit de 18de eeuw. Ook potpourri is van origine Frans. Het merk lijkt mij ook niet te kloppen alsook de dikte van het aardewerk. nietemin inderdaad wel een mooi item vermoedelijk eind 19de - begin 20ste eeuw.

kind regards Franky

Wandbord 30 juni 2024

De Chemkefa (Chemische Keramische Fabriek) werd in 1969 opgericht in Maastricht door Leendert Zwikker. Hij was een voormalig werknemer van de fabriek De Sphinx, die in dezelfde stad gevestigd was. De oprichting van Chemkefa volgde nadat De Sphinx stopte met de productie van huishoudelijk en sieraardewerk

De fabriek heeft haar activiteiten voortgezet tot 1984. Na een periode van ongeveer 15 jaar in bedrijf te zijn geweest, sloot de fabriek haar deuren.

Uw bord dateert dus van die periode .

mvg Franky

Lidded jars27 juni 2024

Pot with lid made of lead-white Delft earthenware with blue painting. The vase is broad canopsic in shape. The base is octagonal. Along the top and bottom edge a serrated décor edge. The star has six points, which is correct. This mark was used during the period of management by Dammas Hofdijck during the first quarter of the 18th century. in a later period the star was marked with AK ( Albertus Kiell) and a bit later with CB ( Cornelus de Bergh ). Seem authentic to me. Curious to see what the experts say about it.

Pot met deksel van loodwit Delfts aardewerk met blauwe beschildering. De vaas is breed canopsisch van vorm. De voet is achthoekig. Langs de boven en onderrand een gekartelde decorrand. De ster heeft zes punten wat klopt. Dit merk werd gebruikt tijden de periode van beheer door Dammas Hofdijck tijden eerste kwart van de 18de eeuw. in een latere periode werd de ster gemerkt met AK ( Albertus Kiell) en nog iets later met CB ( Cornelus de Bergh ). Lijken mij authentiek. Benieuwd wat de experts erover zeggen.

kind regards Franky

Pauwenbord met gele rand27 juni 2024

mooi cadeau zou ik zo zeggen. Authentiek bord van de drie klokken periode 1725-1764.

Helaas is dit bord niet toe te schrijven aan een specifieke schilder daar er geen initialen werden gebruikt noch bijgehouden. 

mvg Franky

De Grieksche A bord (1701-1722)26 juni 2024

onder voorbehoud vermoed ik hier een kopie van een gold imari chinoiserie bord van de Griekse A.

De kleuren lijken valer dan het origineel, de breuklijn en de scherfkleur lijken mij harder dan het aardewerk. Ook het formaat lijkt mij niet te kloppen alsook het merk.

Voor de restauratie zou u eens kunnen polsen bij Margot van Os 

https://www.margotvanos.nl/

Benieuwd wat de experts weten over dit bord.

Hieronder een origineel bord 18de eeuw van de Griekse A

gold imari griekse A

Pair of small blue Delft urns/jars25 juni 2024

I suspect a fake. The photos are a bit too low resolution to be able to see the brush strokes up close. They also don't seem symmetrical at the top and I suspect that the middle surface is a gluing technique, but without clear pictures it is difficult to say. Can you post photos in a higher resolution?
Experts will probably be able to tell you more about it then.

Ik vermoed hier namaak. De foto's zijn iets te lage resolutie om de penseelstreken te kunnen bekijken van dichtbij. Ze lijken ook niet symetrisch aan de bovenkant en ik vermoed dat het middenvlak plaktechniek is doch zonder duidelijke foto's moeilijk te zeggen. Kunt u foto's plaatsen in een hogere resolutie?
Waarschijnlijk kunnen experts er dan meer over vertellen.

kind regards Franky