Reacties 3

Het is een fraai gemaakte replica. Dit is te zien aan kleurgebruik en glans, maar natuurlijk ook aan de manier waarop er geschilderd is. Best te vergelijken met ene van een plaatje uit een van de Nederlandse musea.

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer
  • Nieuwere productietechniek Na 1850 ontwikkelen fabrieken in binnen- en buitenland efficiëntere, goedkopere productietechnieken. Dit aardewerk valt buiten de scope van deze site. Lees meer
  • Handbeschilderd Een belangrijk kenmerk van authentiek Delfts aardewerk is dat het handgeschilderd is. Druktechnieken komen op dit aardewerk niet voor. Lees meer
  • Vals merk In de 19de eeuw ontstaat een financiële prikkel om recenter gemaakt aardewerk te verkopen als antiek Delfts aardewerk, soms zelfs voorzien van valse Delftse fabrieksmerken. Lees meer

Dank aan Jeroen Hartgers, voor de initiële beoordeling. Inderdaad lijkt het hier te gaan om een imitatie, gemaakt in Noord-Frankrijk, mogelijk Desvres, uit de late 19e eeuw. Het GK merk komt daarvandaan vaker vervalst voor.